Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on melko laaja termi johon kuuluu erilaiset tiedon siirtämisen tavat ja keinot. Keskeisimpiä tietoliikenteeseen liittyviä termejä ovat protokollat, Internet, verkostot, sovellukset jne.

Tietoliikenteestä tulee ensimmäisenä mieleen kuinka nopeasti se kehittyy ja miten se muuttuu tulevaisuudessa. On kiinnostavaa nähdä mikä johtaa kehitykseen ja miten suuri vaikutus sillä on.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin sisältö.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Wikin käyttö.
 • Mitä opin tällä kertaa: Kuinka wikiä käytetään, uusia termejä kuten kerrosmallit.
 • Jäi epäselväksi: Miten tarkasti asioita opiskellaan kurssilla, vai annetaanko kaikesta vain yleistiedot.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli, kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kommunikointimallin osat, kerrosarkkitehtuuri/kerrosmalli
 • Mitä opin tällä kertaa: Kommunikointimallin termit: informaatio, data ja signaali, protokollien toiminnot, TCP/IP, IPv6
 • Jäi epäselväksi: Kuinka eri kerrokset kommunikoivat toistensa kanssa.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tiedon siirto
 • Päivän tärkeimmät asiat: Standardointi, siirtotiet
 • Mitä opin tällä kertaa: Mihin standardeja tarvitaan, erilaiset siirtotiet
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointi
 • Mitä opin tällä kertaa: Erilaisia kanavointiluokkia, miksi kanavointia käytetään
 • Jäi epäselväksi: Tiettyjen kanavointien toiminta

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kytkentäiset verkot ja piirikytkentäiset verkot
 • Mitä opin tällä kertaa: Kytkentäisten ja piirikytkentäisten verkkojen erot
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: Sovellukset
 • Päivän tärkeimmät asiat: Mobiiliverkot, solut
 • Mitä opin tällä kertaa: Solujen toiminta
 • Jäi epäselväksi: -

Mitä opin kurssin aikana

Opin kurssin aikana kerrosmallien toiminnan, protokollien ja standardien merkityksen, kuinka kanavointi toimii ja mobiiliverkkojen toiminnan.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

Kotitehtävä 2

Ennakkotehtävä

Modeemi on kiinnitetty parikaapelilla puhelinpistokkeeseen. Modeemi toimii myös langattomana tukiasemana johon läppäri on yhteydessä ilmateitse. Lähes kaikki laitteet ovat jollain tavalla kytketty toisiinsa.

WLAN

 • Siirtotie: Ilmatie 2,4 GHz
 • Siirtonopeus: 54 Mbps
 • Protokollat: TCP/IP
 • Koodausmenetelmät: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
 • Kanavointimenetelmät: Taajuuskanavointi, aikajakokanavointi

Ethernet-kaapeli

 • Siirtotie: Parikaapeli
 • Siirtonopeus: 100 Mbps
 • Protokollat: TCP/IP
 • Kanavointimenetelmät: CSMA/CD

HDMI-kaapeli

 • Siirtotie: Johtimellinen
 • Siirtonopeus: 100 Mbps
 • Protokollat: DDC, TMDS
 • Kanavointimenetelmät: LPCM (pulssikoodimodulaatio)

Kotitehtävä 3

Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Internetin selaaminen
 • Sovellustaso: HTTP
 • Kuljetustaso: TCP
 • Internet-taso: IP
 • Verkkotaso: Ethernet
 • Fyysinen taso: IEEE 802.3

Lähetetyt paketit puretaan reitittimessä verkkotasolle asti ja paketoi ne uudelleen. Paketit kulkevat reitittimen ja serverin välillä solmuissa, joita voi olla useita ja joissa paketit puretaan Internet-tasolle ja sen jälkeen ne siirtyvät kerrosmallin alakautta seuraavaan solmuun. Serverille saapuessaan paketit puretaan sovellustasolle eli HTTP-protokollaan. Serveriltä lähtevät paketit tulevat samalla tavalla takaisin reitittimeen, mutta käännetyssä järjestyksessä.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät 3 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät: 3 h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät: 3 h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät: 3 h

Tenttiin valmistautuminen 10 h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start