meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:opiskelijat:2014:makelaaleksi [2014/10/02 22:59]
j3966 created
courses:ct30a2001:opiskelijat:2014:makelaaleksi [2014/10/22 15:01] (current)
j3966 [Viikoittainen ajankäyttö]
Line 1: Line 1:
-====== HUOM! Tämä on vain Esimerkki Essin esimerkkisivu,​ joka kopioidaan oman sivun pohjaksi. Ei muutoksia tänne! ====== 
-Kopiointi tapahtuu: 
-  - Edit this page 
-  - Kopioi kaikki mitä sivulla ctrl-a ctrl-c 
-  - Paina cancel niin et vahingossakaan tuhoa esimerkkisivua 
-  - Mene omalle sivulle 
-  - Paina create this page (ylhäällä vasemmalla) 
-  - ctrl-v niin saat sen kopioidun osan itselle ​ 
-  - Paina save 
 {{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2012:​esimerkki:​code_camp-logo.png?​200|}} {{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2012:​esimerkki:​code_camp-logo.png?​200|}}
 ===== Oppimispäiväkirja ===== ===== Oppimispäiväkirja =====
Line 15: Line 6:
 === Ennakkonäkemys aihealueesta === === Ennakkonäkemys aihealueesta ===
  
-Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ​ja max 10 avainsanaa.+Tietoliikenne on melko laaja termi johon kuuluu erilaiset tiedon siirtämisen tavat ja keinot. Keskeisimpiä tietoliikenteeseen liittyviä termejä ovat protokollat,​ Internet, verkostot, sovellukset jne.
  
 +Tietoliikenteestä tulee ensimmäisenä mieleen kuinka nopeasti se kehittyy ja miten se muuttuu tulevaisuudessa. On kiinnostavaa nähdä mikä johtaa kehitykseen ja miten suuri vaikutus sillä on.
 +
 +
 +=== Luentoyhteenvedot ===
 +Luentopäivä 1:
 +  * Päivän aihe: Kurssin sisältö.
 +  * Päivän tärkeimmät asiat: Wikin käyttö.
 +  * Mitä opin tällä kertaa: Kuinka wikiä käytetään,​ uusia termejä kuten kerrosmallit.
 +  * Jäi epäselväksi:​ Miten tarkasti asioita opiskellaan kurssilla, vai annetaanko kaikesta vain yleistiedot.
 +
 +Luentopäivä 2:
 +  * Päivän aihe: Kommunikointimalli,​ kerrosmallit ja protokollat
 +  * Päivän tärkeimmät asiat: Kommunikointimallin osat, kerrosarkkitehtuuri/​kerrosmalli
 +  * Mitä opin tällä kertaa: Kommunikointimallin termit: informaatio,​ data ja signaali, protokollien toiminnot, TCP/IP, IPv6
 +  * Jäi epäselväksi:​ Kuinka eri kerrokset kommunikoivat toistensa kanssa.
 +
 +Luentopäivä 3:
 +  * Päivän aihe: Tiedon siirto
 +  * Päivän tärkeimmät asiat: Standardointi,​ siirtotiet
 +  * Mitä opin tällä kertaa: Mihin standardeja tarvitaan, erilaiset siirtotiet
 +  * Jäi epäselväksi:​ -
 +
 +Luentopäivä 4:
 +  * Päivän aihe: Linkit
 +  * Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointi
 +  * Mitä opin tällä kertaa: Erilaisia kanavointiluokkia,​ miksi kanavointia käytetään
 +  * Jäi epäselväksi:​ Tiettyjen kanavointien toiminta
 +
 +Luentopäivä 5:
 +  * Päivän aihe: Verkot
 +  * Päivän tärkeimmät asiat: Kytkentäiset verkot ja piirikytkentäiset verkot
 +  * Mitä opin tällä kertaa: Kytkentäisten ja piirikytkentäisten verkkojen erot
 +  * Jäi epäselväksi:​ -
 +
 +
 +Luentopäivä 6:
 +  * Päivän aihe: Sovellukset
 +  * Päivän tärkeimmät asiat: Mobiiliverkot,​ solut
 +  * Mitä opin tällä kertaa: Solujen toiminta
 +  * Jäi epäselväksi:​ -
 +
 +=== Mitä opin kurssin aikana ===
 +Opin kurssin aikana kerrosmallien toiminnan, protokollien ja standardien merkityksen,​ kuinka kanavointi toimii ja mobiiliverkkojen toiminnan.
 +
 +===== Kotitehtävät =====
 +
 +=== Kotitehtävä 1 ===
 +Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.
 +
 +{{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2014:​kodinverkko.png?​200|}}
 +
 +=== Kotitehtävä 2 ===
 +
 +== Ennakkotehtävä ==
 +Modeemi on kiinnitetty parikaapelilla puhelinpistokkeeseen. Modeemi toimii myös langattomana tukiasemana johon läppäri on yhteydessä ilmateitse. Lähes kaikki laitteet ovat jollain tavalla kytketty toisiinsa.
 +
 +WLAN
 +  * Siirtotie: Ilmatie 2,4 GHz
 +  * Siirtonopeus:​ 54 Mbps
 +  * Protokollat:​ TCP/IP
 +  * Koodausmenetelmät:​ BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
 +  * Kanavointimenetelmät:​ Taajuuskanavointi,​ aikajakokanavointi
 +
 +Ethernet-kaapeli
 +  * Siirtotie: Parikaapeli
 +  * Siirtonopeus:​ 100 Mbps
 +  * Protokollat:​ TCP/IP
 +  * Kanavointimenetelmät:​ CSMA/CD
 +
 +HDMI-kaapeli
 +  * Siirtotie: Johtimellinen
 +  * Siirtonopeus:​ 100 Mbps
 +  * Protokollat:​ DDC, TMDS
 +  * Kanavointimenetelmät:​ LPCM (pulssikoodimodulaatio)
 +
 +=== Kotitehtävä 3 ===
 +Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)
 +
 +== Internetin selaaminen ==
 +  * Sovellustaso:​ HTTP
 +  * Kuljetustaso:​ TCP
 +  * Internet-taso:​ IP
 +  * Verkkotaso: Ethernet
 +  * Fyysinen taso: IEEE 802.3
 +Lähetetyt paketit puretaan reitittimessä verkkotasolle asti ja paketoi ne uudelleen. Paketit kulkevat reitittimen ja serverin välillä solmuissa, joita voi olla useita ja joissa paketit puretaan Internet-tasolle ja sen jälkeen ne siirtyvät kerrosmallin alakautta seuraavaan solmuun. Serverille saapuessaan paketit puretaan sovellustasolle eli HTTP-protokollaan. Serveriltä lähtevät paketit tulevat samalla tavalla takaisin reitittimeen,​ mutta käännetyssä järjestyksessä.
 +
 +===== Viikoittainen ajankäyttö =====
 +  * Luentoviikko 1
 +Lähiopetus:​ 6 h
 +
 +Kotitehtävät 3 h
 +  * Luentoviikko 2
 +Lähiopetus:​ 6 h
 +
 +Kotitehtävät:​ 3 h
 +  * Luentoviikko 3
 +Lähiopetus:​ 6 h
 +
 +Kotitehtävät:​ 3 h
 +
 +  * Luentoviikko 4
 +Lähiopetus:​ 6 h
 +
 +Kotitehtävät:​ 3 h
 +
 +Tenttiin valmistautuminen 10 h
 +
 +----
 +[[http://​www2.it.lut.fi/​wiki/​doku.php/​courses/​ct30a2001/​start]]