meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


HUOM! Tämä on vain Esimerkki Essin esimerkkisivu, joka kopioidaan oman sivun pohjaksi. Ei muutoksia tänne!

Kopiointi tapahtuu:

  1. Edit this page
  2. Kopioi kaikki mitä sivulla ctrl-a ctrl-c
  3. Paina cancel niin et vahingossakaan tuhoa esimerkkisivua
  4. Mene omalle sivulle
  5. Paina create this page (ylhäällä vasemmalla)
  6. ctrl-v niin saat sen kopioidun osan itselle
  7. Paina save

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenteen keskeisimpiä termejä ovat esimerkiksi protokollat, tiedonsiirto, verkostot, signaalit ja sovellukset.