meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on melko laaja termi johon kuuluu erilaiset tiedon siirtämisen tavat ja keinot. Keskeisimpiä tietoliikenteeseen liittyviä termejä ovat protokollat, Internet, verkostot, sovellukset jne.

Tietoliikenteestä tulee ensimmäisenä mieleen kuinka nopeasti se kehittyy ja miten se muuttuu tulevaisuudessa. On kiinnostavaa nähdä mikä johtaa kehitykseen ja miten suuri vaikutus sillä on.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin sisältö.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Wikin käyttö.
 • Mitä opin tällä kertaa: Kuinka wikiä käytetään, uusia termejä kuten kerrosmallit.
 • Jäi epäselväksi: Miten tarkasti asioita opiskellaan kurssilla, vai annetaanko kaikesta vain yleistiedot.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli, kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kommunikointimallin osat, kerrosarkkitehtuuri/kerrosmalli
 • Mitä opin tällä kertaa: Kommunikointimallin termit: informaatio, data ja signaali, protokollien toiminnot, TCP/IP, IPv6
 • Jäi epäselväksi: Kuinka eri kerrokset kommunikoivat toistensa kanssa.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tiedon siirto
 • Päivän tärkeimmät asiat: Standardointi, siirtotiet
 • Mitä opin tällä kertaa: Mihin standardeja tarvitaan, erilaiset siirtotiet
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointi
 • Mitä opin tällä kertaa: Erilaisia kanavointiluokkia, miksi kanavointia käytetään
 • Jäi epäselväksi: Tiettyjen kanavointien toiminta

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

Kotitehtävä 2

WLAN

 • Siirtotie: Ilmatie 2,4 GHz
 • Siirtonopeus: 54 Mbps
 • Protokollat: TCP/IP
 • Koodausmenetelmät: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
 • Kanavointimenetelmät: Taajuuskanavointi, aikajakokanavointi

Ethernet-kaapeli

 • Siirtotie: Parikaapeli
 • Siirtonopeus: 100 Mbps
 • Protokollat: TCP/IP
 • Kanavointimenetelmät: CSMA/CD

HDMI-kaapeli

 • Siirtotie: Johtimellinen
 • Siirtonopeus: 100 Mbps
 • Protokollat: DDC, TMDS
 • Kanavointimenetelmät: LPCM (pulssikoodimodulaatio)

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start