meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

 • Tietoliikenne mahdollistaa tiedon siirron tietoverkon laitteiden välillä ja kommunikoinnin eri viestintävälineillä.
 • Protokollat ovat erilaisia tapoja siirtää tietoa verkoissa.
 • Verkkolaitteet / Päätelaitteet
 • Verkko-osoitteet
 • Tietoturva
 • Sovellukset / Palvelut
 • Mobiili / WAN / LAN / WLAN / SAN ( SAN kuituverkko = tärkeä osa datakeskusten toimintaa)

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Lähtökohtia tietoliikenteeseen
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Trendit, ERA:t, erilaisia osia ja perspektiivejä, verkkojen jaottelu, kommunikoinnin muodot, 5G.
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • 5G network for networked society. Yli 50 miljardia laitetta/tavaraa verkossa v.2020 alkaen.
  • 5G for multiple industries; eri alojen tuottaman datan yhdistäminen ja hyödyntäminen
  • Wearable Tech, päällepuettava teknologia on rajussa kasvussa
 • Jäi epäselväksi:
  • ei mainintaa SAN verkoista?

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimallit, kerrosmallit
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Komponentit: Lähde, lähetin, siirtojärjestelmä, vastaanotin, kohde
  • Osatehtäviä: Siirtojärjestelmän hyödyntäminen, Liityntä siirtotiehen, Signaalin luonti, Synkronointi, yhteyden hallinta, virheen havainnointi ja korjaus, vuon hallinta, osoitteet, reititys, sanoman muotoilu, virheistä toipuminen, turvallisuus, verkonhallinta
  • Informaatio / Data / Signaali
  • Transmission Lines: Kapasiteetti, luotettavuus, kustannus
  • WAN etäverkko: piirikytkentä / pakettikytkentä
  • LAN, MAN
  • Verkko hallitsee alueellaan olevia linkkejä
  • Lähteen ja kohteen tehtävät jaetaan osakokonaisuuksiin = kerroksiin, lisää hallittavuutta
  • Kolmen kerroksen malli:
   • Sovellusmoduli (sovellukset), kommunikointimoduli (laitteet), verkkomoduli (verkot)
  • Yhtä kerrosta voidaan muuttaa vaikuttamatta muihin kerroksiin
  • Kommunikointi aina alimman kerroksen kautta
  • Protokolla: säännöt, joilla kerrokset kommunikoivat
   • Verkkoprotokolla, kuljetusprotokolla, sovellusprotokolla
  • Kunkin kerroksen paketit sisältävät sekä ohjausinformaatiota että dataa (PDU = protokollan tietoyksikkö)
  • Sovelluskerroksen dataan lisätään kuljetuksen ja verkon ohjaus
  • Ohjauskenttä toteuttaa protokollan
  • OSI (7 kerrosta)
   • Kukin kerros toteuttaa funktioita ja tarjoaa palveluja ylemmille kerroksille
   • Fyysinen kerros, linkki, verkko, kuljetus, istunto, esitystapa, sovellus
   • Viitekehys, jossa voi toimia useita protokollia eri kerroksissa
  • TCP/IP (5 kerrosta)
   • Fyysinen kerros, verkkokerros, Internet, kuljetuskerros, sovelluskerros
  • UDP
   • voidaan käyttää tcp:n sijaan, ei niin laadukas
   • SNMP verkonhallinta käyttää
  • Verkossa paketin informaatio avataan, pakataan ja lähetetään eteenpäin jokaisessa reitittimessä
  • Yleensä käyttöjärjestelmät tarjoavat palvelut valmiina kuljetuskerrokseen asti
 • Mitä opin tällä kertaa
  • kerrosmallien yksityiskohtia ja eroja

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: tiedon siirto
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Standardit
  • Siirtotiet
   • Johtimellinen (ohjattu)
    • Fyysistä reittiä pitkin
     • parikaapeli
     • koaksiaalikaapeli
     • valokuitu
     • sähköjohto
   • Johtimeton (ohjaamaton)
    • siirtotiellä langattomasti
     • antenien välityksellä
      • suunnattu /suuntaamaton
      • ympärisäteilevät, suuntaavat, sektoriantenni, sateliittiantenni
    • etemenismekanismit
     • näköyhteysreittiä pitkin
     • d = 3,57 V Kh
    • kolme perustaajuusaluetta 30 MHz - 1 GHz, 1-40 GHz,300 GHz - 200 THz
    • siirtotiet
     • mikroaaltolinkit
     • sateliittilinkit
     • radiotie
     • infrapuna
    • vaimeneminen
    • monitie-eteneminen
 • Mitä opin tällä kertaa?
  • perustietoa langattomasta siirtotiestä
 • Mikä jäi epäselväksi ?
  • johtimettoman siirtotien toiminta

Luentopäivä 4:

Mitä opin kurssin aikana

}

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista

kotiverkko.pdf

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus:

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1 itseopiskelu 4 h

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start