meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:opiskelijat:2014:nieminenjuha [2014/10/13 15:52]
k9651 [Kotitehtävät]
courses:ct30a2001:opiskelijat:2014:nieminenjuha [2014/11/17 15:36] (current)
k9651 [Kotitehtävät]
Line 106: Line 106:
   * Mikä jäi epäselväksi ?   * Mikä jäi epäselväksi ?
     * Miten käytettyjä menetelmiä tutkitaan käytännössä?​     * Miten käytettyjä menetelmiä tutkitaan käytännössä?​
 +    * Käytetyt koodaustavat Ethernet, WLAN, mobiili ?
  
 +Luentopäivä 5:
 +  * Päivän aihe: verkot
 +  * Päivän tärkeimmät asiat
 +    * Teleliikenne / Dataliikenne
 +    * Piirikytkentä / Pakettikytkentä
 +      * toimintatavat ja erot
 +    * Erilaiset viiveet
 +      * Solmuviive, Siirtoviive,​ Etenemisviive
 +    * Reititys
 +      * Oikeellisuus,​ yksinkertaisuus,​ virhekestävyys,​ stabiliteetti,​ oik.mukaisuus,​ optimaalisuus,​ tehokkuus
 +      * Reititysstrategia
 +        * Tulviminen, Satunnainen,​ Mukautuva
 +      * Algoritmi esimerkit
 +      * Ruuhkanhallinta - Congestion
 +  * Mitä opin tällä kertaa?
 +    * viiveiden syitä ja seurauksia
  
-=== Mitä opin kurssin aikana ===+Luentopäivä 6: 
 +    * Päivän aihe: Verkot 
 +    * Päivän tärkeimmät asiat: 
 +      * Matkapuhelinverkot 
 +        * 3G yhdisti laitteet, 4G ihmiset ja 5G tavarat 
 +        * vaimeneminen:​ fast, slow, flat, selective 
 +      * Lähiverkot 
 +        * Nopeus 1 Gbps Ethernet 
 +        * Fyysisesti Tähti, loogisesti Väylä! 
 +        * 802.3 standardi 
 +        * Portokollat linkkikerroksella:​ MAC, LLC  
 +      * WLAN 
 +        * 2,4 GHz taajus 
 +        * 802.11 standardi 
 +        * nopeus max 54 Mbit/s 
 +        * Koodijakokanavointi CDMA 
 +        * Wi-Fi standardi 
 +    * Mitä opin?  
 +      * verkkojen eroja 
 +    * Mitä jäi epäselväksi 
 +      * matkapuhelinverkkojen solujen toiminta
  
 +=== Mitä opin kurssin aikana ===
 +  * Tietoliikenne kokonaisuus jäsentyi selkeämmin osiin.
 +  * Uudempien tekniikoiden sisältöä ja taustaa
 +  * Paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia ​
 } }
 ===== Kotitehtävät ===== ===== Kotitehtävät =====
Line 120: Line 161:
  
  
-=== Kotitehtävä 2 ===+=== Kotitehtävä 2,3,4 ===
 Tehtäväkuvaus: ​ Tehtäväkuvaus: ​
 Toisen viikon kotitehtävässä on tarkoitus etsiä omassa kotiverkossa/​laitteistossa käytettyjä Toisen viikon kotitehtävässä on tarkoitus etsiä omassa kotiverkossa/​laitteistossa käytettyjä
Line 130: Line 171:
  
 Puhelinverkko - ADSL modemi Puhelinverkko - ADSL modemi
-  * Nopeus 24/1 MBit/​s ​+  * Nopeus 24/1 MBit/​s ​epäsymmetrinen yhteys
   * Puheliyhteyden parikaapeli   * Puheliyhteyden parikaapeli
-  * Taajuusjakokanavointi ​FDM+  * Taajuusjakokanavointi ​FDMA 
 +  * modulointimenetelmät QPSK ja QAM
   * Discrete multitone (DMT) –tekniikka   * Discrete multitone (DMT) –tekniikka
-  * QAM modulointi 
  
-Modemi - kiinteä tietokone +Modemi - kiinteä tietokone ​(LAN) 
-  * Ethernet verkko+  * 1 Gbps Ethernet verkko 
 +  * standardi IEEE 802.3 
 +  * Machester koodaus 
 +  * Point-to-point linkki
   * Parikaapeli,​ RJ45 liittimet   * Parikaapeli,​ RJ45 liittimet
   * TCP/IP Protokolla   * TCP/IP Protokolla
  
  
-WLAN yhteys modemi - PC +WLAN yhteys modemi - kannettava ​PC 
-     * Radiotie +     * Radiotie, antennien välityksellä 
-     * Nopeus +     * Eteneminen näköyhteysreittiä pitkin 
-     * Taajuus+     * 802.11 standardi 
 +     * Koodijakokanavointi,​ CDMA 
 +     * Modulointi QPSK 
 +     * Nopeus ​max 54 Mbps 
 +     * Taajuus ​2,4 GHz
  
-WLAN  yhteys modemi - älypuhelin 
-  * Nopeus 
-  * Taajuus 
-  * Radiotie 
- 
-WLAn yhteys modemi - TV 
  
 +Älypuhelin - matkapuhelinverkko
 +  * Radiotie, pakettiverkko ​
 +  * 3G tekniikka, max 2 Mbps
 +  * Antenni - tukiasema
 +  * koodijakokanavointi,​ CDMA
 +  * Taajusalue 30 MHz - 1 GHz
  
 Kaapeliverkko - TV Kaapeliverkko - TV
-  * TV on koaksiaalikaapelilla kiinni kaapeliverkossa+  * TV on koaksiaalikaapelilla kiinni kaapeliverkossa,  
 +  * Taajuusjakokanavointi,​ FDMA
   * Yksisuuntainen -> TV   * Yksisuuntainen -> TV
 +
  
  
 Kaukosäädin - TV Kaukosäädin - TV
-  * Infrapuna+  * Infrapunaalueen valo näköyhteydellä 
 +  * Lyhyen matkan point-to-point 
 +  * Taajuusalue 300 GHz - 200 THz 
 + 
 +=== Kotitehtävä 5-6 === 
 + 
 +ADSL yhteys 24/1 Mbit/s on johdollinen puhelinparikaapeliyhteys (yksi pari). Kahdensuuntainen yhteys on epäsymmetrinen,​ jakelusuunta on laajempi kuin paluusuunta. Käytössä on taajuusjakokanavointi FDMA ja modulointimenetelmät QPSK ja QAM.  ADSL käyttää Discrete multitone (DMT) –tekniikkaa jakamaan signaalin kanaviin, bitit jaetaan 4 kHz alikanaville. Lähimmässä puhelinkeskuksessa DSLAM ottaa vastaan datayhteydet puheen ja datan erottelun jälkeen. ​  
 + 
 + 
 +Johdollinen lähiverkko on 100 Mbit/s Ethernet verkko. Yhteydet ovat kahdensuuntaisia. Käytössä on parikaapelit (CAT5) ja RJ45 liittimet. Käytetään IEEE 802.3 standardia, TCP/IP protokollaa ja linkkitasolla MAC ja LLC protokollia. Signaali koodataan Manchester koodauksella. 
 +ADSL modeemissa on neljä Ethernet porttia. Yhdessä portissa on PC (100 Mbps) ja yhdessä ​ portissa Raspberry Pi (100 Mbps). PC:llä toimii Putty pääte-emulaattori,​ jolla voidaan käyttää RPi:tä. Tiedostoja kopioidaan FTP:llä.  
 + 
 +TCP/IP protokolla jakautuu viiteen kerrokseen. Fyysinen kerros järjestää siirtotien liitynnät ja hyödyntää sen ominaisuudet. Lisäksi bitit koodataan signaaleiksi ja kanavoidaan. Linkkikerros toimii verkkokerroksen ja päätelaitteen välissä hyödyntäen linkkitason osoitteita. Internet kerros huolehtii pakettien reitityksestä IP osoitteiden avulla IP protokollalla. Kuljetuskerros tarjoaa tiedonsiirron järjestelmien välillä TCP protokollalla. Sovelluskerros sisältää sovelluksen tarvitseman logiikan ja tarvittavat protokollat sovellusten välillä esim. http, ftp.  
 + 
 + 
 +WLAN
  
 +ADSL modeemissa on WLAN tukiasema, joka mahdollistaa kodissa johdottoman radiotieyhteyden antennien avulla. Käytössä on IEEE 802.11 standardi, koodijakokanavointi CDMA, modulointi QPSK ja taajuus 2,4 GHz. Yhteyden nopeus on max 54 Mbit/s. Yhteys on kahdensuuntainen ja kilpailtava,​ joten yhteyden toimivuuteen vaikuttaa yhtä aikaa käyttävien laitteiden määrä ja niiden vaatima kaistanleveys. WLAN yhteyttä käyttävät TV, kannettava PC, MacBook ja joskus myös älypuhelimet.
  
 +Esim.
 +Kannettava lähettää radiotietä sovelluskerroksesta paketin TCP/IP:n avulla linkki ja fyysisen kerroksen kautta reitittimelle,​ joka lähettää paketin johtimellista siirtotietä pitkin työasemalle.
  
 +{{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2014:​kerroskuva_juhanieminen.png?​200|}}
  
  
Line 170: Line 239:
 ===== Viikoittainen ajankäyttö ===== ===== Viikoittainen ajankäyttö =====
   * Luentoviikko 1  itseopiskelu 4 h   * Luentoviikko 1  itseopiskelu 4 h
-Lähiopetus: ​h+  * Luentoviikko 2  itseopiskelu 4 h 
 +  * Luentoviikko 3  itseopiskelu 4 h 
 +  * Viikko 4   ​kotitentti ​  12 h 
 +Lähiopetus: ​8 h + 8 h + 8 h
  
  
-  * Luentoviikko 2    
-  * Luentoviikko 3 
-  * Luentoviikko 4 
  
 ---- ----
 [[http://​www2.it.lut.fi/​wiki/​doku.php/​courses/​ct30a2001/​start]] [[http://​www2.it.lut.fi/​wiki/​doku.php/​courses/​ct30a2001/​start]]