Oppimispäiväkirja

Juulia Santalan oppimispäiväkirja tietoliikennetekniikan perusteiden kurssille.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Mitä tietoliikenne tällä hetkellä merkitsee sinulle?

→ tiedon liikkumista ja siirtymistä

avainsanoja:

 • internet
 • langaton internet, wlan
 • ftp: web-sivujen päivittäminen
 • sähköposti
 • kännykkäverkko
 • facebook
 • pelit

Uutisissa: tietovuodot

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • tietoliikenteen perusasioita: Opin, millä tavalla tietoliikenne on kehittynyt aikojen saatossa. Uutta tietoa minulle oli, että tietoliikenne käsite on niin laaja ja kattaa myös ei-sähköisen viestinnän.
 • Kommunikoinnin muodot ymmärsin hyvin, ne olivat mielestäni selkeitä. Kiinteä on esimerkiksi pöytäkone, nomadi esimerkiksi kannettava tietokone ja siirtyvä esimerkiksi kännykkä.
 • Stallingsin malli: lähde, siirtotie ja kohde, tiedon lähettäminen tapahtuu termistön, arkkitehtuurin ja protokollan rajoissa.
 • sähköpostin toiminta: opin, mitä eroa on IMAP ja POP3 vaihtoehdoilla. Muuten tämä asia pitää vielä kerrata, siitä ei jäänyt täydellistä kuvaa.

Luentopäivä 2:

 • Kommunikointimalli
 • kerrosarkkitehtuuri (johtaja, sihteeri, kuriiri)
  • protokolla → käskyt, joita samalla kerroksella olevat oliot ymmärtävät
  • OSI (7 kerrosta: sovellus, esitystapa, istunto, kuljetus, verkko, linkki, fyysinen) ja TCP/IP (5 kerrosta: sovellus, kuljetus, internet, verkko, fyysinen)

Luentopäivä 3:

 • Tietoliikenteen standardointi
 • Siirtotiet
  • johtimellinen
   • parikaapeli (esim. ethernet), koaksiaalikaapeli (esim. antennikaapeli), valokuitu (esim. audiokaapeli), sähköjohto
  • johtimeton
   • mikroaaltolinkit, satelliittilinkit
   • suunnattu vs. suuntaamaton

Luentopäivä 4:

 • Signaalin koodaaminen
 • kanavointi (multipleksointi)
  • taajuusjakokanavointi (FDMA) → yksinkertainen radiotien kanavanvaraustekniikka
  • Aikajakokanavointi (TDMA) → perustuu eri signaalien viipalointiin eli aikajakoon
   • synkroninen
   • asynkroninen
  • koodijakokanavointi (CDMA)
   • käyttäjät erotetaan toisistaan yksilöllisella koodilla, jolloin he voivat käyttää hyväkseen koko saatavilla olevaa taajuuskaistaa
  • Aallonpituuskanavointi (WDMA)
   • useita signaaleja samassa kuidussa

Luentopäivä 5:

 • Piirikytkentä (varataan resurssi kyseisessä kytkennässä) ja pakettikytkentä (paketit voidaan tarvittaessa välittää eri reittejä pitkin)
 • tietoliikenteen ruuhka

Luentopäivä 6:

 • Cellular wireless network
  • cellular → solupohjaiset verkot, tyypillisesti sama kuin mobile → verkossa päälaitteen liikkuminen on mahdollista
 • Lan → lähiverkko
 • topologia
  • väylä, rengas, tähti, puu

Kotitehtävä 1

Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

kotitehtaevae1.pdf

Kotitehtävä 2

kotitehtaevae2.pdf

Johtimellinen

Ethernet parikaapeli

 • Siirtonopeus: 100Mbit/s
 • Protokolla: TCP/IP

HDMI 1.3 -kaapeli

 • taajuus: 340 MHz
 • Siirtonopeus: 10.2 Gb/s
 • Protokolla: CEA-861-D video standardi

TV-koaksiaalikaapeli

Ilmatie

WLAN

 • Taajuus: 2.4GHz
 • Siirtonopeus: 300Mbit/s
 • Protokolla: IEEE 802.11
 • Koodaus- ja kanavointimenetelmä: radiotie

Bluetooth 2.0

 • Taajuus: 2.4GHz
 • Siirtonopeus: 3 Mbit/s
 • Koodaus- ja kanavointimenetelmä: radiotie

Infrapuna

 • Taajuus: 38KHz
 • Siirtonopeus: 115Kbit/s

Kotitehtävä 3

Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Eräs laitteideni muodostama kokonaisuus on se, kun television yhteydessä oleva tietokone hakee verkon kautta pöytäkoneen kovalevyltä elokuvan televisiosn ruudulta katselemista varten. Elokuvan siirtyminen pöytätietokoneelta WLAN reitittimen kautta toiselle tietokoneelle on kuvattu ohessa olevassa kuvassa.Pöytätietokone on liitettynä reitittimeen ethernet parikaapelilla, josta elokuva kulkee pakettina ilmateitse toiseen tietokoneeseen.

kotitehtaevae3.pdf

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 8 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 4h (osallistuin vain toiselle luennolle)

Valmistautuminen ja edellisen viikon kertaaminen: 3h

 • Luentoviikko 3

lähiopetus 8h kertaaminen 3h

 • viikko 4

kotitehtävien teko ja materiaalien opiskelu 6h


Pääsivulle