Oppimispäiväkirja (Julia Tasa)

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikka pitää sisällään tiedon siirtämistä muodosta toiseen. Se näkyy arkipäiväisessä elämässämme vahvasti ja kehittyy jatkuvasti. Tietoliikennetekniikkaan kuuluvia tärkeitä peruskäsitteitä ovat mm. internet, verkko, kerrosmallit ja protokollat.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin avaus. johdattelua tietoliikennetekniikan perusteisiin ja siihen liittyviin peruskäsitteisiin sekä asiaa kurssin suorittamisesta.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Verkkojen jaottelu käyttö- ja sovellusalueen sekä verkkotyypin mukaan. Kommunikoinnin muodot, 5G.
 • Mitä opin tällä kertaa: Mobiiliverkko 5G, tietoliikennetekniikan kehitys ja sen vaiheet.
 • Jäi epäselväksi: Protokollat.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimallit, kerrosmallit ja protokollat.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Viestin siirtyminen muodosta toiseen välivaiheiden kautta, tiedonsiirto (piiri- ja pakettikytkentä), protokollat, OSI-kerrosmalli, TCP/IP, kolmen kerroksen teoreettinen malli(sovellus-,kommunikointi- ja verkkomoduuli).
 • Mitä opin tällä kertaa: OSI-ja TCP/IP-kerrosmallien toiminta ja niiden eroavaisuudet.
 • Jäi epäselväksi: Kerrosarkkitehtuuri.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tietoliikenteen standardointi, johtimellinen ja johtimeton siirto.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Tiedonsiirto, protokollat ja sen toiminnot yleisesti, yhteydenhallinta, tietoliikenteen standardointi, ISO-organisaatio, siirtotiet, optinen kuitu, antennit ja kommunikointijärjestelmät.
 • Mitä opin tällä kertaa: Fysiikasta tuttujen asioiden liittyminen tiedonsiirtoon (aalto-oppi).
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Linkit, digitaaliset signaalit ja kanavointi
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointi ja sen vaiheet, luokat (FDMA,TDMA,CDMA&WDMA), kaapelimodeemin toimintaperiaate.
 • Mitä opin tällä kertaa: Digitaalinen data ja signaalit, kanavoinnin perusidea.
 • Jäi epäselväksi: Englanninkieliset termit…

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot (tele & dataliikenne, piiri- & pakettikytkentä).
 • Päivän tärkeimmät asiat: Signalointitavat, tele- ja dataliikenteen toiminta-alueet, viestin välitys, piiri-ja pakettikytkennän periaatteet ja niiden väliset erot.
 • Mitä opin tällä kertaa: Asiaa signalointitavoista sekä piiri-ja pakettikytkennöistä.
 • Jäi epäselväksi: Bellman-ford algoritmi, caravan analogy?

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: Sovellukset.
 • Päivän tärkeimmät asiat: LAN topologiat (väylä,puu,rengas ja tähti), lähiverkkojen siirtotiet, MAC-protokolla, siltaus ja reititys.
 • Mitä opin tällä kertaa: Topologiat, signaalin vaimeneminen ja siihen vaikuttavat tekijät.
 • Jäi epäselväksi: LLC ja sen käyttö?

Mitä opin kurssin aikana

Tietoliikennetekniikan perusteet -kurssi oli sisällöltään hyvin mielenkiintoinen, toisaalta joskus myös hankalasti ymmärrettävä. Kurssin aikana opin paljon asiaa tiedon siirrosta ja sen eri vaiheista. Uusia ja vieraita termejä esiintyi jatkuvasti kurssilla, mutta palaset loksahtelivat yhteen pikkuhiljaa. Erityisen hyvin mieleen jäivät kerrosarkkitehtuuri, sen mallinnokset (OSI ja TCP/IP) ja se, mitä tapahtuu milläkin kerroksella. Myös siirtoteiden toiminta ja jaoittelu olivat mielestäni tärkeitä ja mielenkiintoisia aihealueita. Nyt ymmärrän paremmin tietoliikennettä, onhan se osana jokapäiväistä elämäämme.

Ennakkotehtävät ja kotitehtävät

Kotitehtävä (vko 40)

Tehtäväkuvaus: Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.


Kotitehtävä (vko 41)

Ennakkotehtävä: Pohdin oman kotiverkkosi laitteiden välisiä yhteyksiä. Millaisia siirtoteitä laitteiden välillä käytetään? Syntyykö kotona useiden yhteyksien ketjuja? Asunnosta löytyy sekä langallisesti että langattomasti toimivia siirtoteitä(Kaapeli, reititin…). Älypuhelin ja tabletti käyttävät 3G:tä.

Luento 3 & 4 Kotitehtävät

1.Siirtoteitä ja taajuuksia

 • Wlan (ilmatie 2,4GHz)
 • Ethernet-piuha (parikaapeli)
 • TV:n kaukosäädin (infrapuna)
 • 3G (900 Mhz)

2.Siirtonopeuksia

 • Lnet 100mbps
 • 3G (2 Mbps)

3.Protokollia

 • TCP/IP
 • HTTP
 • DNS

4.Koodaus- ja kanavointimenetelmiä

 • CSMA/DC
 • TCP/IP

Kotitehtävä (vko 42)

Ennakkotehtävä Etsikää verkosta (Internet) erilaisia verkkoratkaisuja ja pohtikaa niiden taustalla olevia rakenteita (miten linkit yhdistyvät isommaksi kokonaisuudeksi etc.)

Verkkoratkaisuihin kuuluvat langaton verkko, mobiiliverkot (3G,4G) sekä ethernet. Langallisen verkon osia ovat kytkimet sekä esimerkiksi tietokone, joka on yhdistetty verkkoon ethernet-johdolla. Lähiverkkojen siirtoteinä käytetään mm. koaksiaalikaapelia,parikaapelia,optista kuitua ja radiotietä.

Luento 5 & 6 Kotitehtävä Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Kuvassa on esitetty sähköpostin lähetys TCP/IP-kerrosmallin mukaisesti.

 1. Sovelluskerroksessa on sovelluksen tarvitsema logiikka (HTTP-protokolla)
 2. Kuljetuskerroksessa tieto viestin kuljetustavasta (SMTP-protokolla)
 3. Verkkokerroksessa tapahtuu reititys (IP-protokolla)
 4. Linkkikerroksessa tapahtuu virheiden havannointi ja korjaus (Ethernet-protokolla)
 5. Fyysisessa kerroksessa viesti siirretään vastaanottajan palvelimelle. Tällöin data signaloidaan ja kanavoidaan.

Näin ollen vastaanottaja saa lähettämäni sähköpostiviestin.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1 (vk 40)

 • Lähiopetus (luennot): 3h + 3h
 • Kotitehtävät ja luentopäiväkirja: 1,5h

Luentoviikko 2 (vk 41)

 • Lähiopetus (luennot): 3h + 3h
 • Kotitehtävät ja luentopäiväkirja: 1h

Luentoviikko 3 (vk 42)

 • Lähiopetus (luennot): 3h + 3h
 • Kotitehtävät ja luentopäiväkirja: 1h

Tenttiviikko 4 (vk 43)

 • Itsenäistä opiskelua ja kertausta tenttiä varten (yhteensä): n. 20h

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start