Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on tiedon siirtämistä paikasta toiseen, esim. lähettäjältä vastaanottajalle. Internet, televisio ja sähköposti. Esim. sovellukset kännyköissä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin aloitus
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kurssin suoritukseen liittyvät asiat. Ylipäätänsä ymmärtää mitä tietotekniikka on. Tiedonsiirtoon liittyvät asiat.
 • Mitä opin tällä kertaa: Mitä kurssi pitää sisällään ja mitä tulee tehdä, jotta saa kurssin suoritettua. Eri laitteiden välisiä yhteyksiä ja niiden välistä tiedonsiirtoa reitittimien ja vastaanottimien välillä.
 • Jäi epäselväksi: Protokollat.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli, Kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kommunikointimallit, tiedonsiirto, verkot, kerrosmallit ja kerrosarkkitehtuuri sekä protkollat.
 • Mitä opin tällä kertaa: Esimerkiksi mitä reittiä whatsapp viesti kulkee puhelimesta toiseen eli lähettäjältä vastaanottajalle. Vähän eri verkoista (WAN, LAN, MAN,…). Että jos kommunikointia yleistetään niin siihen liittyy sovellukset, laitteet ja verkot.
 • Jäi epäselväksi: Kerrosarkkitehtuuri ja osa kerrosmallin toiminnasta.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tiedonsiirto
 • Päivän tärkeimmät asiat: Protokollien toiminnot, standardointi, siirtotiet ja kommunikointijärjestelmät.
 • Mitä opin tällä kertaa: Siirtotiet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: johtimellisiin ja johtimettomiin siirtoteihin. Ne eroavat siten, että johtimellisessa signaalit kulkevat fyysisiä reittejä pitkin ja johtimettomassa langattomasti.
 • Jäi epäselväksi: Standardointi

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Signaalit, analoginen ja digitaalinen data, linkit ja kanavointi.
 • Mitä opin tällä kertaa: Analogista dataa voidaan muuttaa digitaaliseksi ja päinvastoin. Miten GPS-paikallistaminen toimii.
 • Jäi epäselväksi: Kanavointi

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: Piirikytkentä ja pakettikytkentä, tele- ja dataliikenne, reititys ja verkot.
 • Mitä opin tällä kertaa: Kytkentäiset verkot koostuvat solmuista, vähän tele- ja dataliikenteen eroista, sekä piirikytkennän ja pakettikytkennän eroista.
 • Jäi epäseöväksi: Osa reititysstrategioista

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: Sovellukset ja kurssin päätös
 • Päivän tärkeimmät asiat: LAN-lähiverkot, MAC-protokolla ja LLC, CSMA, Ethernet
 • Mitä opin tällä kertaa: Mahdollisia LAN-topologioita; väylä, puu, rengas ja tähti, että MAC-protokolla ja LLC toimivat linkkikerroksella
 • Jäi epäselväksi: LAN-topologioiden toiminta

Mitä opin kurssin aikana

Jotenkin hahmottamaan tietoliikennetekniikan kokonaisuutta. Kerrosarkkitehtuurin ja kerrosmallien kerrokset ja niiden tehtävät sekä kerrosten välisiä yhteyksiä. Jonkin verran että millaisia eri siirtoteitä on olemmassa ja missä tilanteissa niitä käytetään. Analogisen ja digitaalisen datan ja signaalin yhteyden.

Kotitehtävät

viikko 40

kotitehtävä 1&2

Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

viikko 41

Ennakkotehtävä

Pohdi oman kotiverkkosi laitteiden välisiä yhteyksiä. Millaisia siirtoteitä laitteiden välillä käytetään? Syntyykö kotona useiden yhteyksien ketjuja?

Tv-kaapeli toimii tv:n siirtotienä ja nettipiuha läppärin siirtotienä.

kotitehtävä 3&4

omassa kotiverkossa/laitteistossa käytettyjä:

1. Siirtoteitä ja taajuuksia (ennakkotehtävä) - Tv-kaapeli ja nettipiuha toimivat siirtoteinä.

2. Siirtonopeuksia - Soneran testin mukaan: latausnopeus oli 70,46 Mbit/s ja lähetysnopeus 85,49 Mbit/s.

3. Protokollia -

4. Koodaus- ja kanavointimenetelmiä -

viikko 42

Ennakkotehtävä

Etsikää verkosta (Internet) erilaisia verkkoratkaisuja ja pohtikaa niiden taustalla olevia rakenteita (miten linkit yhdistyvät isommaksi kokonaisuudeksi etc.)

WLAN eli langaton verkko: Tarkoittaa että voidaan yhdistää erilaisia verkkolaitteita langattomasti eli ilman kaapelia. Kodeissa WLAN:ia käytetään yleensä, jotta ei tarvitse kaapeloida erillistä sisäverkkoa. Siinä siis asunnon tietoliikenneyhteyteen liitettyyn modeemiin kytketään langaton tukiasema, ja tietokoneeseen asennetaan lähetin-vastaanotin joka kommunikoi radioteitse tukiaseman kanssa. Tosin nykyään lähes kaikissa kannettavissa tietokoneissa on sisäänrakennettu WLAN-lähetin-vastaanotin.

http://fi.wikipedia.org/wiki/WLAN

kotitehtävä 5&6

Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Esimerkiksi sähköpostiviestin lähettäminen tapahtuu TCP/IP kerrosmallin mukaisesti niin, että se lähtee sovelluksesta eli vaikkapa matkapuhelimen tai tietokoneen kautta, ja siis sovelluskerroksen kautta ja kulkee kuljetuskerroksen kautta verkkokerrokseen, sitten se linkkikerroksen kautta alimpaan eli fyysiseen kerrokseen. Fyysinen kerros laittaa sitten viestin eteenpäin ja se kulkeutuu vastaanottajalle.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1 Lähiopetus: 6 h Kotitehtävät: 1h

Luentoviikko 2 Lähiopetus: 6h Kotitehtävät: 1h

Luentoviikko 3 Lähiopetus: 6h Kotitehtävät: 1h

Luentoviikko 4


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start