meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Aihealue on mielestäni melko laaja ja todennäköisesti kohtalaisen haastava, sillä siihen kuuluu monia uusia käsitteitä ja lyhennyksiä. Oletan, että kurssilla käsitellään tiedon kulkua ja tapoja, joilla sitä voidaan kuljettaa. Tietoliikennetekniikka on mielestäni käsite, joka viittaa laitteistoon ja ohjelmistoihin.

Ennakkotehtävä 1.

Mieleeni tulevia käsitteitä:

tietokone,palvelin,modeemi,vastaanotin,lähetin,salaus,protokolla,kaapeli,valokuitu,3g,wifi

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Opin enemmän internetin rakenteesta ja siitä, kuinka tieto liikkuu paikasta toiseen. Sanoisin, että päivän tärkein aihe oli saada käsitys siitä kuinka eri laitteet kytkeytyvät toisiinsa ja internettiin. En saanut suoraan selville kaikkien käsitteiden suomenkielisiä vastineita.

Luentopäivä 2: Opin paljon enemmän siitä, kuinka data liikkuu kohteesta toiseen ja protokollan rakenteista. Viiveestä ja siitä, mikä kaikki siihen vaikuttaaa tuli myös paljon uutta tietoa. Tärkeimmät asiat olivat varmaankin paketin kulkeminen ja protokollan “tasot”.

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

pääsivulle