meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


===== Oppimispäiväkirja =====

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikasta minulle tulee mieleen koko tiedonsiirron prosessi alkulähteestä loppukäyttäjälle. Tähän sisältyy itse tieto joka siirtyy, laitteet ja eri tekniikat joilla tietoa siirretään sekä koko prosessin ylläpito. Uskon, että tapa ja laitteet joilla tietoa siirretään on muuttunut paljon, ja että muutos tulee jatkumaan sekä yleistymään vielä entisestään esimerkiksi IOT eli Internet of Things:in myötä. Luulen, että tulen oppimaan paljon laitteista ja tavoista, joiden avulla tietoa siirretään, ja että kokonaisnäkemykseni internetistä on tällä hetkellä liian kapea.

Sanoja: LAN, MAN, WAN, IOT, 4G, 5G, Deep Web, Bit Coin, Internet

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe:

- Johdatus kurssille ja perusteiden läpi käymistä

  • Päivän tärkeimmät asiat:

- Kurssin aihe ja vaatimukset

- Mikä internet on ja miten se toimii (yksinkertaisesti)

  • Mitä opin tällä kertaa:

- Monet eri tavat, joilla voi yhdistää internetiin. Ymmärsin perusteet, mutta en tiennyt kuinka monta eri tapaa on yhdistää ja miten ne eroavat toisistansa

  • Jäi epäselväksi:

- Circuit switching (FDM, TDM)

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Mitä opin kurssin aikana