meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


===== Oppimispäiväkirja =====

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikasta minulle tulee mieleen koko tiedonsiirron prosessi alkulähteestä loppukäyttäjälle. Tähän sisältyy itse tieto joka siirtyy, laitteet ja eri tekniikat joilla tietoa siirretään sekä koko prosessin ylläpito. Uskon, että tapa ja laitteet joilla tietoa siirretään on muuttunut paljon, ja että muutos tulee jatkumaan sekä yleistymään vielä entisestään esimerkiksi IOT eli Internet of Things:in myötä. Luulen, että tulen oppimaan paljon laitteista ja tavoista, joiden avulla tietoa siirretään, ja että kokonaisnäkemykseni internetistä on tällä hetkellä liian kapea.

Sanoja: LAN, MAN, WAN, IOT, 4G, 5G, Deep Web, Bit Coin, Internet

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe:

- Johdatus kurssille ja perusteiden läpi käymistä

  • Päivän tärkeimmät asiat:

- Kurssin aihe ja vaatimukset

- Mikä internet on ja miten se toimii (yksinkertaisesti)

  • Mitä opin tällä kertaa:

- Monet eri tavat, joilla voi yhdistää internetiin. Ymmärsin perusteet, mutta en tiennyt kuinka monta eri tapaa on yhdistää ja miten ne eroavat toisistansa

  • Jäi epäselväksi:

- Circuit switching (FDM, TDM)

Luentopäivä 2:

* Päivän aihe: - Internetin historia ja rakenne - Internet protokollat ja tasot - Tietoturva

  • Päivän tärkeimmät asiat:

- Internet protokollan tasot - Mistä viive syntyy - Perusteet tietoturvasta (DoS)

  • Mitä opin tällä kertaa:

- Internet prootokollasta ja tasoista - Miksi ja miten viive syntyy - Selveni kuinka DoS toimii

* Jäi epäselväksi: -

Kotitehtävä

* Listaa vähintään kuusi internettiin pääsyteknologiaa. Luokittele ovatko kotien liittämiseen, yrityksille vai mobiileja teknologioita.

- 3G/4G (mobiili mutta voidaan myös käyttää kotona) - Valokuitu (yritys tai kotiin) - Satelliitti (yrityksille tai kotiin) - WLAN (kotiin tai yrityksille) - Ethernet (kotiin tai yrityksille) - DSL (kotiin)

* Mitä Internettiin pääsyteknologioita on tarjolla Lappeenrannassa?

- DSL, monenlaiset mobiiliverkot (Edge - 4G), WLAN, modeemi, valokuitu/kaapeli, satelliitti

* Mikä on asiakasohjelma? Mikä on palvelinohjelma? Kuinka ne toimivat yhteen?

Asiakasohjelma on sovellus (yleensä graafinen), jonka avulla käyttäjä voi ottaa yhteyden verkon yli palvelimeen, ja näin käyttää palvelimen tarjoamia palveluita. Palvelinohjelma on sovellus, joka lähettää käyttäjän haluamat tiedot asiakasohjelmaan.

*Oleta, että järjestelmä A haluaa lähettää erittäin suuren tiedoston järjestelmälle B. Kuvaile korkealla tasolla (yleisesti) kuinka järjestelmä A luo tiedostosta paketteja. Kun yksi kyseisistä paketeista saapuu (paketti)reitittimelle, niin mitä tietoa reititin käyttää paketista päättääkseen mihin lähtevään yhteyteen (linkkiin) paketti jälleenlähetetään? Vastaako Internetin pakettikytkentä autoilua kaupungista toiseen kysyen ohjeita välillä?

Aluksi suuri tiedosto pilkotaan pienempiin osiin. Tämän jälkeen järjestelmä A lisää tiedostoon järjestysnumeron ja osoitteen, johon paketti lähetetään. Tämän jälkeen tiedosto menee reitittimeen, joka lukee mihin osoitteeseen tiedostopaketit lähetetään. Tämän jälkeen reititin lähettää paketit eteenpäin. Kun tiedostopaketit saapuvat järjestelmä B:n reitittimeen se varmistaa, että kaikki paketit saapuvat, ja että paketit ovat oikeassa järjeestyksessä jotta ne voidaan koota yhteen sujuvasti.

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Mitä opin kurssin aikana