meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a2001:start [2015/09/04 09:43]
jikonen [Opiskelijoiden omat sivut]
courses:ct30a2001:start [2015/09/30 14:10] (current)
jikonen [Tietoliikennetekniikan perusteet WIKI kirja]
Line 27: Line 27:
 Huom2! Pisä huoli että kopioit sisällön omalle sivullesi etkä vain linkitä omaa sivuasi tähän esimerkkisivuun. ​ Huom2! Pisä huoli että kopioit sisällön omalle sivullesi etkä vain linkitä omaa sivuasi tähän esimerkkisivuun. ​
  
-  * **Huom. Wiki sivujen tulee olla valmiit ​XX mennessä, koska allekirjoittaneen tulee antaa tulokset tentistä seuraavalla viikolla.** +  * **Huom. Wiki sivujen tulee olla valmiit ​22.10.2015 (1 tentti)** 
-  * Jos kuitenkin haluaa lyhyen palautteen tehtävistään on wiki palautettava tenttiä edellisenä sunnuntainaPalaute annetaan maanantain aikana ​(illalla). +
-  * Myöhemmin palautetuille töille ei erikseen anneta palautetta, vaan merkitään OK, kun katsottu läpi ja luennoitsijan toimesta pisteytetty. Palautetta voi noiden osalta pyytää erikseen. Palautteen tarkoitus kun oli alunperin tukea oppimista.+
  
 ---- ----