meta data for this page
  •  

Kysymys: Selvitä erilaiset kanavointitavat (niiden toiminta), anna esimerkit käytöstä ja vertaile lähestymistapoja.

Vastaus:

* Kanavointi eli multipleksointi tarkoittaa siirtokapasiteetin jakoa useille käyttäjille. Kanavointi tapahtuu siten, että tietty määrä syötteitä yhdistetään yhdelle linjalle lähetyspäässä ja vastaanottopäässä ne taas puretaan useaksi syötteeksi.

Eri kanavointitavat lajitellaan luokiksi:

* Taajuusjakokanavointi (FDMA, FrequencyDivision MultipleAccess),Perustuu eri signaalien modulointiin eri taajuisille kantoaalloille.

* Aikajakokanavointi (TDMA, Time Division MultipleAccess), Perustuu eri signaalien viipalointiin. Viipalointia voidaan suorittaa bitti,tavu tai suuremmissa yksiköissä.

  1. Synkroninen
  2. Asynkroninen (tilastollinen)

* Koodijakokanavointi (CDMA, CodeDivision MultipleAccess), Käytetään johtimettomilla siirtoteillä(radiotie)

* Aallonpituusjakokanavointi (WDMA, WavelengthDivision MultipleAccess), Käytetään eri taajuisia valonsäteitä, jotka muodostavat kukin oman kanavansa (optinen kuitu)


tentit