meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:tentit:koodaus [2011/11/24 13:52]
e0367335
courses:ct30a2001:tentit:koodaus [2011/11/24 13:57] (current)
e0367335
Line 5: Line 5:
 Data ja signaalit eroavat toistaan tiedonsiirrossa. Esitä erilaiset data-signaali kombinaatiot ja niille erilaiset koodaustavat. Anna kustakin esimerkki. (Stallings luku 5 Signal encoding techniques) Data ja signaalit eroavat toistaan tiedonsiirrossa. Esitä erilaiset data-signaali kombinaatiot ja niille erilaiset koodaustavat. Anna kustakin esimerkki. (Stallings luku 5 Signal encoding techniques)
  
-Analoginen data - analoginen signaali ​   lankapuhelin+Analoginen data - analoginen signaali ​   ​**lankapuhelin**
  
 Ei ongelmaa. Signaali moduloidaan kantoaaltoon ilman muunnosta. Ei ongelmaa. Signaali moduloidaan kantoaaltoon ilman muunnosta.
  
-Analoginen data - digitaalinen signaali ​ GSM+Analoginen data - digitaalinen signaali  ​**GSM**
  
 Analoginen signaali voidaan muuntaa digitaaliseksi esim. pulse code modulaation avulla, jossa signaalista otetaan näytteitä. Näytteenottotaajuuden on oltava kaksi kertaa korkein taajuus, jotta kaikki muutokset saadaan rekisteröityä. Analoginen signaali voidaan muuntaa digitaaliseksi esim. pulse code modulaation avulla, jossa signaalista otetaan näytteitä. Näytteenottotaajuuden on oltava kaksi kertaa korkein taajuus, jotta kaikki muutokset saadaan rekisteröityä.
  
-Digitaalinen data - digitaalinen signaali ​(tietokone)+Digitaalinen data - digitaalinen signaali ​**tietokone****, WLAN**
  
 Koodaustavat:​ Koodaustavat:​
Line 23: Line 23:
 Differential Mancester Differential Mancester
  
-Digitaalinen data - analoginen signaali+Digitaalinen data - analoginen signaali ​**digibox muuntaa antennisignaalin analogiseksi tv:tä varten**
  
 Koodataan 0 tai 1 bittidata analogiseksi signaaliksi,​ niin että esim. arvo 1 saa signaalin, jossa vakio amplitudi ja taajuus tai signaalien taajuus vaihtelee sen mukaan onko kyseessä 0 vai 1. Yleisin matskun mukaan BFSK jossa nolla ja 1 eroavat toisistaan taajuudeltaan. ​ Koodataan 0 tai 1 bittidata analogiseksi signaaliksi,​ niin että esim. arvo 1 saa signaalin, jossa vakio amplitudi ja taajuus tai signaalien taajuus vaihtelee sen mukaan onko kyseessä 0 vai 1. Yleisin matskun mukaan BFSK jossa nolla ja 1 eroavat toisistaan taajuudeltaan. ​