meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a2001:tentit:koodaus [2011/11/24 13:56]
e0367335
courses:ct30a2001:tentit:koodaus [2011/11/24 13:57] (current)
e0367335
Line 13: Line 13:
 Analoginen signaali voidaan muuntaa digitaaliseksi esim. pulse code modulaation avulla, jossa signaalista otetaan näytteitä. Näytteenottotaajuuden on oltava kaksi kertaa korkein taajuus, jotta kaikki muutokset saadaan rekisteröityä. Analoginen signaali voidaan muuntaa digitaaliseksi esim. pulse code modulaation avulla, jossa signaalista otetaan näytteitä. Näytteenottotaajuuden on oltava kaksi kertaa korkein taajuus, jotta kaikki muutokset saadaan rekisteröityä.
  
-Digitaalinen data - digitaalinen signaali **tietokone**+Digitaalinen data - digitaalinen signaali **tietokone****, WLAN**
  
 Koodaustavat:​ Koodaustavat:​