meta data for this page
  •  

Protokollien toiminnoista

(Kysymys esitetty tentissä 18.1.2011)

Vuon valvonta ja ruuhkan hallinta ovat tärkeitä toimintoja kerrosmallissa. Selvitä

  • Mitä termeillä tarkoitetaan?
  • Miksi ko. toimintoja tarvitaan?
  • Missä toiminnot toteutetaan?
  • Anna esimerkit molemmista.

Vuon valvonta (flow control) on toimenpide, jolla vastaanottaja säätelee lähettäjän lähetysnopeutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, ettei lähettäjä ylitä vastaanottajan vastaanottokapasiteettia. Vuon valvontaa toteutetaan useiden kerrosten protokollissa. Yksinkertaisimmillaan se on stop-and-wait toiminto, jossa jokaiseen pakettiin on tultava vahvistus ennen seuraavan lähetystä.

Ruuhkan hallinta muodostuu niistä toimenpiteistä, joilla estetään tiedonsiirron keskeytyminen verkoston käsittelykapasiteetin ylittymisen vuoksi. Tarkoituksena on estää tietoliikenneverkon suorituskyvyn alentuminen ruuhkan takia. Yksittäisen solun ruuhkautuessa se voi joko hidastaa tai pysäyttää muista solmuista tulevan liikenteen joksikin aikaa (backpressure). Ruuhkautunut solmu voi myös lähettää edelliselle solmulle ns. choke packetin, eli kontrollipaketin, jolla se ilmoittaa ruuhkasta. Myös tiedonsiirtoviivettä voidaan käyttää ruuhkan indikaattorina. Tämä on hyödyllinen yhteydettömässä tiedonsiirrossa, kuten datagrammin lähetyksessä. Tässä kohtaa luentomateriaalissa on jotain ristiriitaisuuksia: UDP on yhteydetön datagrammiin perustuva protokolla, mutta materiaalissa viitataan kuitenkin TCP:hen, joka on yhdeydellinen protokolla? Anyway TCP sisältää luentomatskun mukaan ruuhkan ja vuon hallinnan.