meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:tentit:protokollien_toiminnoista [2011/11/24 13:05]
e0367335 created
courses:ct30a2001:tentit:protokollien_toiminnoista [2011/11/24 13:22] (current)
e0367335
Line 1: Line 1:
-Protokollien toiminnoista+====== ​Protokollien toiminnoista ​====== 
 + ​(Kysymys esitetty tentissä 18.1.2011)
  
 Vuon valvonta ja ruuhkan hallinta ovat tärkeitä toimintoja kerrosmallissa. Selvitä Vuon valvonta ja ruuhkan hallinta ovat tärkeitä toimintoja kerrosmallissa. Selvitä
Line 12: Line 13:
 Vuon valvontaa toteutetaan useiden kerrosten protokollissa. Yksinkertaisimmillaan se on stop-and-wait toiminto, jossa jokaiseen pakettiin on tultava vahvistus ennen seuraavan lähetystä. Vuon valvontaa toteutetaan useiden kerrosten protokollissa. Yksinkertaisimmillaan se on stop-and-wait toiminto, jossa jokaiseen pakettiin on tultava vahvistus ennen seuraavan lähetystä.
  
-Ruuhkan hallinta muodostuu niistä toimenpiteistä,​ joilla estetään tiedonsiirron keskeytyminen verkoston käsittelykapasiteetin ylittymisen vuoksi. Tarkoituksena on estää tietoliikenneverkon suorituskyvyn alentuminen ruuhkan takia. Yksittäisen solun ruuhkautuessa se voi joko hidastaa tai pysäyttää muista solmuista tulevan liikenteen joksikin aikaa (backpressure). Ruuhkautunut solmu voi myös lähettää edelliselle solmulle ns. choke packetin, eli kontrollipaketin,​ jolla se ilmoittaa ruuhkasta. Myös tiedonsiirtoviivettä voidaan käyttää ruuhkan indikaattorina. Tämä on hyödyllinen yhteydettömässä tiedonsiirrossa,​ kuten datagrammin lähetyksessä. Tässä kohtaa luentomateriaalissa on jotain ristiriitaisuuksia UDP on yhteydetön datagrammiin perustuva protokolla, mutta materiaalissa viitataan kuitenkin TCP:hen, joka on yhdeydellinen protokolla? Anyway TCP sisältää luentomatskun mukaan ruuhkan ja vuon hallinnan. ​+Ruuhkan hallinta muodostuu niistä toimenpiteistä,​ joilla estetään tiedonsiirron keskeytyminen verkoston käsittelykapasiteetin ylittymisen vuoksi. Tarkoituksena on estää tietoliikenneverkon suorituskyvyn alentuminen ruuhkan takia. Yksittäisen solun ruuhkautuessa se voi joko hidastaa tai pysäyttää muista solmuista tulevan liikenteen joksikin aikaa (backpressure). Ruuhkautunut solmu voi myös lähettää edelliselle solmulle ns. choke packetin, eli kontrollipaketin,​ jolla se ilmoittaa ruuhkasta. Myös tiedonsiirtoviivettä voidaan käyttää ruuhkan indikaattorina. Tämä on hyödyllinen yhteydettömässä tiedonsiirrossa,​ kuten datagrammin lähetyksessä. Tässä kohtaa luentomateriaalissa on jotain ristiriitaisuuksiaUDP on yhteydetön datagrammiin perustuva protokolla, mutta materiaalissa viitataan kuitenkin TCP:hen, joka on yhdeydellinen protokolla? Anyway TCP sisältää luentomatskun mukaan ruuhkan ja vuon hallinnan. ​