pääsivulle

Vanhoja tenttikysymyksiä ja mahdollisia vastauksia

Tänne voivat opiskelijat kerätä mielestään hyviä tenttikysymyksiä ja miettiä yhdessä niihin sopivia vastauksia. Yritetään tiivistää kysymykset ja vastauksiin tarvittava tila, jotta sivusta ei tulisi liian pitkä. Alunperin tarkoitus oli tosiaan keräillä vanhoja kysymyksiä, mutta voihan tänne lisätä skannatut tentitkin.

Huom! Laittakaa kommenttinne perään oma nimenne!

Vanhoja tenttejä

Kysymyksiä käsiteltynä

A...H

I...N

O...U

V...Ö