meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:ct30a2001:tenttikysymysarkisto [2012/09/19 12:22]
trappis
courses:ct30a2001:tenttikysymysarkisto [2012/09/19 12:24]
trappis
Line 4: Line 4:
 Tavoite: Vuonna 2010 opiskelijat tuottavat 30 kurssin alueen kattavaa kysymystä Mikäli tavoite tulee täyteen, tulee kaksi tentin neljästä kysymyksestä ko. kysymyksistä. Tavoite: Vuonna 2010 opiskelijat tuottavat 30 kurssin alueen kattavaa kysymystä Mikäli tavoite tulee täyteen, tulee kaksi tentin neljästä kysymyksestä ko. kysymyksistä.
  
 +  * [[courses:​ct30a2001:​Tenttikysymysarkisto:​2010|2010]]
 +  * [[courses:​ct30a2001:​Tenttikysymysarkisto:​2011|2011]]
 +  * [[courses:​ct30a2001:​Tenttikysymysarkisto:​2012|2012]]
  
-Tentit täle vuodelle tehty. Ihan ei raja tullut vastaan, mutta kommentoin kaikkia tänne laitettuja kysymyksiä ja ehkä kommenteista saa hieman vinkkiä. 
- 
-  - Kysymys? 
-    * Lyhyen perustelun/​keskustelun voi liittää kysymyksen alle (selventää tavoitetta muille). Muut voivat kehittää kysymystä. 
-  - Mitä ovat protokollat ja mihin niitä tarvitaan? 
-    * Protokollakysymykset sikäli hyviä, että protokolla on kuitenkin ihan perusasioita tietoliikenteessä. Pistarissa kysyttiin jo mutta varmasti jossakin muodossa myös tentissä 
-  - Mitä segmentoinnilla tarkoitetaan?​ 
-    * varsin yksityiskohtainen kysymys. Ei varmaan erillisenä kysymyksenä,​ mutta voi olla jonkin kysymyksen osa.  
-  - Mitä tarkoittaa signalointi ja kanavointi? 
-    * terminologiakysymyksiä tulee varmasti tenttiin. signalointi ehkä hieman pienempi asia kuin kanavointi, josta olikin kohtalaisesti materiaalia. 
-  - Piirikytkentäisten verkkojen periaate? 
-    * Yhdistettynä seuraavaan hyvä kokonaiskysymys. Pitää ymmärtää tosiaan periaatteet. ​ 
-  - Pakettikytekentäisten verkkojen periaate? 
-    * ks. edellinen kommentti 
-  - Mitä tarkoitetaan kerrosmalleilla?​ 
-    * Hyvä kysymys. Erilaiset kerrosmallit on syytä osata ja ainakin auttavasti eri kerrosten tehtävät. Vastaavasti kuin protokolla tietoliikenteen perustaa. 
-  - Miten analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto eroavat toisistaan? Selitä asia valitsemasi esimerkin avulla. 
-    * Ihan ok pieni kysymys / kysymyksen osa. Esimerkkejä on hyvä aina osata .. asiassa kuin asiassa. 
-  - Selvitä tietoliikenteen termit informaatio,​ data, signaali. 
-    * Termejä 
-  - Miten standardointi vaikuttaa tietoliikenteeseen?​ Anna jokin esimerkki. 
-    * Ei keskeisiä asioita. ​ 
-  - Selvitä ohjaamattomalla siirtotiellä tapahtuvan tiedon siirtyminen esimerkin avulla. ​ 
-    * Ihan suoraan en ymmärrä mitä tässä haetaan. Varsinaisia langattoman tiedonsiirron yksityiskohtia ei ole käyty. Kiinnostuneet voivat tietysti tulla langattoman tietoliikenteen kurssille, jossa selvitetään mm. etenemismalleja,​ jotka minun näkemykseni mukaan vastaisivat tähän kysymykseen. ​   
-  - Miten rakentaisit tietoliikenneverkon syrjäiselle maaseudulle?​Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon?​terveisin Tiina M. 
-    * Mielenkiintoinen skenaariotehtävä. En ole vain varma riittävätkö tämän kurssin tiedot tämän kysymyksen vastaamiseen .. tai miksei jos ihan vain tekniseltä kannalta mietitään. ​ 
-  - Mistä kolmesta osasta tiedonsiirtojärjestelmä koostuu? 
-    * Saattaisi olla osa kokonaisuutta jossa pitää ymmärtää lähetyspään,​ siirtojärjestelmän ja kohteen roolit. 
-  - Kolmikerroksisen kerrosmallin osat ja tehtävät? 
-    * Ihan hyvä. Vastaavasti OSI ja TCP/IP mallit. 
-  - Miksi kerrosmalleja käytetään?​ 
-    * Pieni peruskysymys. Ei kokonainen kohta. 
-  - Mitä eri tiedonnsiirtoteitä on? 
-    * Voisi olla isokin kysymys ja tähän yhdistettynä vertailua ja esimerkkejä. 
-  - Mitä tarkoitetaan synkronointiongelmalla?​ 
-    * Pienikysymys. Synkronointi on hyvä tietää, tekniikat ehkä. 
-  - Miten digitaalista tiedonsiirtoa voidaan nopeuttaa? 
-    * Vähän jää kysymyksen pointti piiloon minulle. ​ 
-  - Miten ananalogisen tiedon virheet signaalissa voidaan korjata? 
-    * Virheen havainnointi ja korjaus on syytä osata ja mieluusti jonkinlainen esimerkki. ​ 
-  - Kanavoinnin jaottelu? Kerro mihin luokkiin kanavointi voidaan jaotella. Anna esimerkki jokaiseen luokkaan. (N.U.) 
-    * Peruskysymys joka on ollut tenteissä. 
-  - Vertaile piirikytkentäistä ja pakettikytkentäistä verkkoa keskenään suorituskyvyn näkökulmasta.(N.U.) 
-    * Erittäin hyvä tämäkin. Täytyy muistaa että vain 4 kysymystä ja kukin 25 pinnaa. Kysymysten on oltava suurempia kokonaisuuksia. 
-  - Mitä tarkoitetaan reitityksellä?​ Mainitse vähintään viisi reitityksen vaadetta pakettiverkossa. (N.U.) 
-    * Taas hyvä aihepiiri. Reititys on tärkeä asia ... 
-  - Luettele johtimilliset (4 kpl )ja johtimettomat (4 kpl) tiedonsiirtotiet sekä kerro missä niitä käytetään! (Veli-Pekka I) 
-    * Asian ytimeen. Hyvä tietää missä ja minkälaisissa olosuhteissa kutakin käytetään. 
-  - Selosta itsepalautuvan rengaan toiminta rengastopologiassa. Kuva olisi kiva yllätys! (Veli-Pekka I) 
-    * Hmm .. ei ehkä ihan corea meitin kurssilla. 
-  - Mistä osista tietoliikennetekniikan protokolla koostuu? (Veli-Pekka I.) 
-    * uusi näkemys protokollaan. Hyvä tietää. 
  
 ---- ----