meta data for this page
  •  

Opintopäiväkirja

27.8.2013

Kurssi aloitettiin. Suoritin ensimmäiset JavaScript tehtävät ja raapaisin pintaa siitä mitä asiaan kuuluu. Lähinnä opin JavaScriptin:n perus syntaksia ja funktioita. Huomasin sen muistuttavan suuresti C:tä pinnalta.

28.8.2013

Opin nettitehtävien avulla JavaScriptin for ja while looppien käytöstä. Ne toimivat myös hyvin samallaisella tavalla kuin C:n kanssa.

29.8.2013

Suoritin JavaScript nettitehtävät aiheesta Control Flow. Opin uusia hyödyllisiä toimintoja, kuten isNaN, jonka avulla voidaan selvittää onko kyseessä numero, ja switch, jonka avulla voidaan tehdä helpommin valintarakenteita. Switch oli mielestäni helppo oppia, sillä se muistutti C-kielen vastaavaa toimintoa.

30.8.2013

Jatkoin nettitehtäviä eteenpäin. Opin paremmin hallitsemaan taulukoita JavaScriptissä, mm. miten rakennetaan moniulotteisia taulukoita. Opin myös miten numeroita ja sanoja voidaan yhdistellä. Taulukoiden hallinnan lisäksi merkittävä aihe päivän tehtävissä olivat objektit ja niiden perusteet.

1.9.2013

Opin merkittävästi lisää objekteista ja niiden käytöstä. Uusia eteen tulleita asioita olivat mm. objektien luonti constructorin avulla sekä mitä metodit ovat JavaScriptissä.

2.9.2013

Sain viimeiset JavaScript nettitehtävät suoritettua ja opin loput asiat objekteista. Osaan nyt mielestäni käyttää JavaScriptiä kohtuullisen hyvin, ainakin teoriassa. Monet asiat vaativat kyllä varmasti vielä kertausta, kun kieltä joutuu oikeasti käyttämään.

3.9.2013

Aloitin kurssin HTML ja CSS vaiheen. Suoritin nettitehtävien kaksi ensimmäistä tehtäväsarjaa ja sain samalla alustavan käsityksen HTML:n syntaksista. Syntaksisesti HTML eroaa suuresti verrattuna JavaScriptiin, mutta en usko sen olevan kovin vaikea oppia. Lähinnä koin listojen rakentamisen erikoiseksi.

4.9.2013

Jatkoin HTML nettitehtävien tekemistä ja opin paljon uusia asioita. Taulut vaikuttivat todella hyödyllisiltä rakenteilta ja arvostin kuinka monipuolisesti niitä pystyi muokkaamaan.

5.9.2013

Jatkoin nettitehtäviä eteenpäin ja pääsin opettelemaan CSS:än perusteet. Yllätykseskeni havaitsin CSS:sän hyvin syntaksilta ja rakenteelta helpoksi kieleksi, vaikka se eroikin kaikista ennen oppimistani kielistä. CSS:än avulla pystyy näyttävästi tekemään helposti samoja tyyli valintoja kuin HTML:n puolella, mutta CSS helpottaa asiaa ja avaa ovet aivan uusille mahdollisuuksille.

7.9.2013

Tänään opin miten CSS:sä voidaan muokata luokka ja ID rakenteita. Asia oli mielestäni kaikinpuolin selkeää ja loogisesti toimivaa.

9.9.2013

Suoritin HTML ja CSS nettitehtävät loppuun ja samalla opin kurssin viimeiset asia CSS:stä kuten CSS:n laatikkomallin. Mielestäni sain melko hyvän kokonaiskuvan molempien kielten käytöstä, mutta uskon silti, että opittavaa on paljon lisää ja käytännön ohjelmoinnissa tarvitsisin paljon kertausta.

10.9.2013

Aloitin kurssin jQuery vaiheen. Tänään oppimani asiat olivat vain kielen perusteita. Huomasin syntaksin ja rakenteen poikkeavan taas merkittävästi edeltävästä kolmesta. Onkin mielenkiintoista nähdä kuinka sekaisen menee, kun kaikkia neljää joituu käyttämään yhtäaikaa.

11.9.2013

Jatkoin jQuery harjoituksia ja pääsin hyvin eteenpäin. Opin paljon funktioiden käytöstä ja selectoreista, mm. miten luokkia ja ID:jä voidaan jQueryllä käsitellä. Opin myös tärkeitä tietoja siitä, miten HTML elementtejä voidaan muokata jQuerya käyttämällä.

12.9.2013

Sain tänään loput jQuery nettitehtävät suoritettua. Kurssi oli huomattavasti kahda edellistä lyhyempi, mutta opin silti mielestäni tarpeelliset asiat hallitakseni kielen alkeet. Tänään oppin lukuisia uusia eventtejä, kuten miten asioita voidaan tuplaklikata, ja miten jQueryssä voidaan käyttää efektejä, joiden avulla esineisiin saadaan animaatioita ja elävyyttä. Hallitsen nyt alkeet kielestä, mutta epäilen että osaisin vielä käyttää sitä käytännössä.

25.9.2013

Suoritin codeacademyn Canvas kurssin kokonaisuudessaan. Opin joitain perusteita, mutta mielestäni kurssi oli turhan lyhyt ja suppea. Uskon oppivani paljon enemmän Canvas opasta selaamlla.

1.10.2013

Aloitin codeacademyn PHP kurssin ja suoritin siitä puolet. PHP ei itsessään vaikuttanut kovin hankalalta kieleltä. Mutta kun sitä tulee pyöritellä samaan aikaan HTML:än, JavaScriptin sekä CSS:än kanssa, voi kielet mennä ajoittain sekaisin.