meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


28.8.2013

- Oppimispäiväkirja luotu

- Getting Started with Programming osuus tehty Code academyssä. Konsoli ei toiminut tässä.

- Project: Choose Your Own Adventure! - osuus tehty. Konsoli toimi oikein.

- Keskustelulauta vilaistu

- Functions osa tehty

JavaScript- komentoja:

console.log(“”)

prompt

confirm

Ehtolause:

if ()

{

else{

}

Funktio var FunktionNimi = function (parametrin_nimi){

};

FunktionNimi