meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


28.8.2013

- Oppimispäiväkirja luotu

- Getting Started with Programming osuus tehty Code academyssä. Konsoli ei toiminut tässä.

- Project: Choose Your Own Adventure! - osuus tehty. Konsoli toimi oikein.

- Keskustelulauta vilaistu

- Functions osa tehty

- 'For' Loops in JavaScript - osa tehty

2.9.2013

JS tehty. Osassa tehtäviä oli hankalia Bugeja. Muutenkaan Printtaus ei toiminut yleisesti joten hankalaa oli.

Oliot ja niihin liittyvät periytyminen oli pääosin uutta asiaa + Konstruktorit.

JavaScript- komentoja:

console.log(“”)

prompt

confirm

Ehtolause:

if ()

{

else{

}

Funktio var FunktionNimi = function (parametrin_nimi){

};

FunktionNimi

For Looppi

5.9

HTML ja CSS aloitettu: Muistettavia asioita

Itsestään sulkeutuvat tagit, esim linkit ja kuvat.

css: syntax

selector {

  property: value;

}

linkkaus css tiedostoon: <link type=“text/css” rel=“stylesheet” href=“esimerkki.es”/>

Fonttien koko: px = normaali em = suhteellinen

CSS: jos halutaan muokata vain tiettyä selektoria otetaan syvyys huomioon. esim div div p.

* valitsee kaikki.