meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a3201:jari_karhunen [2013/09/18 15:46]
c0342709
courses:ct30a3201:jari_karhunen [2013/09/18 15:46] (current)
c0342709
Line 14: Line 14:
  
 **18.9.2013 - Ensimmäisen harjoitustehtävän teko** **18.9.2013 - Ensimmäisen harjoitustehtävän teko**
 +
 Toteutin harjoitustehtävän annetun tehtävänannon perusteella. .Append komennon kanssa jouduin hieman tekemään tutkimustyötä,​ ja opinkin hyödyntämään sitä paremmin. Testailin harjoitustehtävän teossa erilaisia css-komentoja,​ opiskelin myös oikeanlaista tapaa hyödyntää html5-koodia. Tutkin missä tilanteissa tulisi käyttää <​header>,​ <​article>,​ <​div>,​ jne. -komentoja, sillä ne tuntuivat epäselviltä ja päällekkäisiltä. Toteutin harjoitustehtävän annetun tehtävänannon perusteella. .Append komennon kanssa jouduin hieman tekemään tutkimustyötä,​ ja opinkin hyödyntämään sitä paremmin. Testailin harjoitustehtävän teossa erilaisia css-komentoja,​ opiskelin myös oikeanlaista tapaa hyödyntää html5-koodia. Tutkin missä tilanteissa tulisi käyttää <​header>,​ <​article>,​ <​div>,​ jne. -komentoja, sillä ne tuntuivat epäselviltä ja päällekkäisiltä.