meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Ensimmäisen viikon työnä on ollut JavaScript:iin tutustuminen. Codecademy tuntuu ihan hyödylliseltä työkalulta vaikka onkin välillä erittäin puuduttava. JS:ään liittyen ei ole mitään ylösmerkattavaa.