meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:ct30a3201:jonne_bohm [2013/09/02 19:57]
e0372061 created
courses:ct30a3201:jonne_bohm [2013/09/02 19:57] (current)
e0372061
Line 1: Line 1:
 ====== Oppimispäiväkirja ====== ====== Oppimispäiväkirja ======
-Ensimmäisen viikon työnä on ollut JavaScript:​iin ​tutustumista. Codecademy tuntuu ihan hyödylliseltä työkalulta vaikka onkin välillä erittäin puuduttava.+Ensimmäisen viikon työnä on ollut JavaScript:​iin ​tutustuminen. Codecademy tuntuu ihan hyödylliseltä työkalulta vaikka onkin välillä erittäin puuduttava.
 JS:ään liittyen ei ole mitään ylösmerkattavaa. JS:ään liittyen ei ole mitään ylösmerkattavaa.