meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


27.8.2013 - Tein codeacademyssä ensimmäisen javascript kappaleen tehtävät. Päädyin siihen tulokseen, että hyppään vähän vaativimpiin tehtäviin.

1.9.2013 - Tein codeacademyssä olio kappaleet. Prototype oli käsitteenä hiukan oudompi mutta ei silti tuntematon entuudestaan. Nyt ainakin ymmärrän miten sitä käytetään. Muut tehtävät olivat jo entuudestaan tuttuja.