meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a3201:jussi_korpela [2013/09/12 19:29]
b0324714
courses:ct30a3201:jussi_korpela [2013/09/12 19:35] (current)
b0324714
Line 253: Line 253:
 Totesin, ettei edes kannata yrittää muistaa kaikkia event handlereita ulkoa, vaan kiinnittää mielummin huomiota\\ Totesin, ettei edes kannata yrittää muistaa kaikkia event handlereita ulkoa, vaan kiinnittää mielummin huomiota\\
 syntaksin oikeellisuuteen ja kokonaisidean ymmärtämiseen. Event handlerit voi sitten tarvittaessa luntata checklististä.\\ syntaksin oikeellisuuteen ja kokonaisidean ymmärtämiseen. Event handlerit voi sitten tarvittaessa luntata checklististä.\\
- 
-Tässä vielä kuva hienosta saavutuksesta:​\\ 
-