meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a3201:juuso_valkki [2013/09/23 16:30]
f0388110 [23.9.2013]
courses:ct30a3201:juuso_valkki [2013/09/24 16:19] (current)
f0388110
Line 21: Line 21:
  
 Kaikin puolin canvas vaikutti todella käyttökelpoiselta elementiltä ja uskon, että tulen sitä käyttämään tulevaisuudessa,​ jos webbisovellusten kanssa olen tekemisissä. Eritoten pidin canvas elementissä sen säädettävyydestä,​ sen avulla voi piirtää juuri sen mallisia kuvioita kuin itse haluaa ja kuviot pystyy vielä sijoittamaan pikselintarkasti oman mielensä mukaan. Kaikin puolin canvas vaikutti todella käyttökelpoiselta elementiltä ja uskon, että tulen sitä käyttämään tulevaisuudessa,​ jos webbisovellusten kanssa olen tekemisissä. Eritoten pidin canvas elementissä sen säädettävyydestä,​ sen avulla voi piirtää juuri sen mallisia kuvioita kuin itse haluaa ja kuviot pystyy vielä sijoittamaan pikselintarkasti oman mielensä mukaan.
 +
 +
 +====== 24.9.2013 ======
 +
 +Tänään opin todella hyödyllisen asian, nimittäin JavaScript debuggerin. Debuggerin avulla löytää syntaksivirheet ja viittaukset tuntemattomiin funktioihin/​metodeihin helposti. Joskus html dokumentti voi käyttäytyä oudosti tai funktio ei toimi odotetulla tavalla, syynä tähän voi olla ihan pieni kirjoitusvirhe,​ jonka etsiminen koodia silmäilemällä voi olla hankalaa ja aikaa vievää, debuggerin avulla tämänlaiset pienet mutta vaikeasti huomattavat virheet on helppo korjata. Debuggeri löytyy ainakin Googlen Chrome selaimesta ja oletettavasti myös muistakin yleisimmistä selaimista. Tästä eteenpäin tulen aina WWW-sovellusta koodatessani käyttämään debuggeria.