meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a3201:kimmo_bordi [2013/09/11 03:36]
e0372074
courses:ct30a3201:kimmo_bordi [2013/09/11 03:37] (current)
e0372074
Line 13: Line 13:
 jQuery oli tuttavuutena melko uusi, vaikka olen siitä aiemmin kuullutkin. Tähän mennessä sain tästä Codeacademyn luvusta henkilökohtaisesti eniten irti ja opin uusiakin asioita. Tehtävien jälkeen päälimmäisenä tuntumana jQuerystä jäi kuitenkin sen kömpelyys syntaksissa;​ liikaa turhia sulkuja, kaarisulkuja,​ avainsanoja ja sisäkkäisiä funktio/​eventmäärittelyjä minun makuuni. jQuery oli tuttavuutena melko uusi, vaikka olen siitä aiemmin kuullutkin. Tähän mennessä sain tästä Codeacademyn luvusta henkilökohtaisesti eniten irti ja opin uusiakin asioita. Tehtävien jälkeen päälimmäisenä tuntumana jQuerystä jäi kuitenkin sen kömpelyys syntaksissa;​ liikaa turhia sulkuja, kaarisulkuja,​ avainsanoja ja sisäkkäisiä funktio/​eventmäärittelyjä minun makuuni.
  
-Jostain syystä tämän luvun kanssa koin melko paljon ongelmia Codeacademyn kanssa. CA:myn "full preview"​ ominaisuus toimi hieman miten sattuu; välillä sen käyttö oli pakollista (ilmeisesti tehtävien tarkistukseen liittyvistä teknisistä syistä) ja välillä ei. Joissain tehtävissä oli ongelmia tehtävän hyväksymisen suhteen Firefoxia käyttäessä joten siirryin tekemään tehtäviä Chromessa, jossa ongelmia ei alkuun ilmennyt. Luvun tehtävissä tuntui olevan melko paljon saman asian toistoa ja kertausta ( vielä enemmän kuin aiemmissa ​käydyissä luvuissa ​). Myöhemmin myös Chromessa ilmeni onglemia luvun 5 kanssa, jossa kaikki jQuery UI:n palikat eivät toimineet kunnolla (.resizable,​ .draggable),​ vaikka CA koodin hyväksyikin onnistuneesti.+Jostain syystä tämän luvun kanssa koin melko paljon ongelmia Codeacademyn kanssa. CA:myn "full preview"​ ominaisuus toimi hieman miten sattuu; välillä sen käyttö oli pakollista (ilmeisesti tehtävien tarkistukseen liittyvistä teknisistä syistä) ja välillä ei. Joissain tehtävissä oli ongelmia tehtävän hyväksymisen suhteen Firefoxia käyttäessä joten siirryin tekemään tehtäviä Chromessa, jossa ongelmia ei alkuun ilmennyt. Luvun tehtävissä tuntui olevan melko paljon saman asian toistoa ja kertausta ( vielä enemmän kuin aiemmissa ​JS ja HTML+CSS kursseissa ​). Myöhemmin myös Chromessa ilmeni onglemia luvun 5 kanssa, jossa kaikki jQuery UI:n palikat eivät toimineet kunnolla (.resizable,​ .draggable),​ vaikka CA koodin hyväksyikin onnistuneesti.