meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a3201:markus_maijanen [2013/08/30 14:40]
b0326699
courses:ct30a3201:markus_maijanen [2013/10/01 11:51] (current)
b0326699
Line 5: Line 5:
 Olen kurssilla nyt toista kertaa, koska viime vuonna suorittaminen jäi aikataulullisista syistä kesken. Suoritin kuitenkin paljon tehtäviä ja tein ensimmäisen harjoitustyön. Näin ollen uskon osaavani ainakin perusasiat kurssista jo ennen kurssin alkua etenkin koska kurssin laajuus on vielä suppeampi kuin viime vuonna. Olen kurssilla nyt toista kertaa, koska viime vuonna suorittaminen jäi aikataulullisista syistä kesken. Suoritin kuitenkin paljon tehtäviä ja tein ensimmäisen harjoitustyön. Näin ollen uskon osaavani ainakin perusasiat kurssista jo ennen kurssin alkua etenkin koska kurssin laajuus on vielä suppeampi kuin viime vuonna.
  
-Toiveenani olisi, että kurssissa olisi hyvin samantapainen harjoitustyö kuin viime vuoden selainpeli. Pelini on pelattavissa osoitteessa: [[http://personal.lut.fi/users/Markus.Maijanen/​peli/​pelisivutestaus.html]]+Toiveenani olisi, että kurssissa olisi hyvin samantapainen harjoitustyö kuin viime vuoden selainpeli. Pelini on pelattavissa osoitteessa:​ //RATKAISUTAPAA EI SAA JAKAA!//
  
 Tarkoituksenani on suorittaa kurssi suurimmaksi osaksi etäopiskelijana käymättä säännöllisesti fyysisesti luennoilla tai harjoituksissa. Uskon pystyväni suorittamaan kurssin myös näin, vaikka tiedän sen olevan aina haastavampi vaihtoehto. Tarkoituksenani on suorittaa kurssi suurimmaksi osaksi etäopiskelijana käymättä säännöllisesti fyysisesti luennoilla tai harjoituksissa. Uskon pystyväni suorittamaan kurssin myös näin, vaikka tiedän sen olevan aina haastavampi vaihtoehto.