meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/08/29 12:23]
a0311031
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/10/11 20:47]
a0311031
Line 1: Line 1:
 ====== Oppimispäiväkirja ====== ====== Oppimispäiväkirja ======
  
-===== 29.8.2013 ​=====+===== JavaScript ===== 
 + 
 +==== 29.8.2013 ====
  
 === Perusaritmetiikka === === Perusaritmetiikka ===
Line 27: Line 29:
 //>// suurempi //>// suurempi
  
-//<=// pienempi tai yhtä suuri+//<//pienempi tai yhtä suuri
  
 //>//= suurempi tai yhtä suuri //>//= suurempi tai yhtä suuri
  
-=== Iteratkio ​===+=== Tieto === 
 + 
 +  * merkkijonot 
 +    * kirjoitetaan lainausmerkkien sisään 
 +    * pituus on atribuutti //<//​merkkijono>​.length 
 +    * jonoja voi pätkiä metodilla //<//​merkkijono>​.substring(//<//​alkukohta>,​ //<//​loppukohta>​) 
 +  * lukuarvot 
 +  * totuusarvot (boolean) 
 +  * muuttujan luonti avainsanalla var 
 +  * muuttujan tallennus operaattorilla = 
 + 
 +=== Interatkio ​===
  
 Tulostus konsoliin: console.log(//<//​teksti>​) Tulostus konsoliin: console.log(//<//​teksti>​)
 +
 Pyyntö käyttäjälle:​ prompt(//<//​teksti>​) Pyyntö käyttäjälle:​ prompt(//<//​teksti>​)
 +
 Vahvistusikkuna:​ confirm(//<//​teksti>​) Vahvistusikkuna:​ confirm(//<//​teksti>​)
  
 +==== 2.8.2013 ====
 +
 +=== Funktiot ===
 +
 +Määrittely syntaksilla:​ var funktionNimi = function(//<//​parametri1>,​ //<//​parametriN>​) { <​runko>​ };
 +
 +==== 22.9.2013 ====
 +
 +=== Listat ===
 +
 +Listat [<​alkio1>,​ <​alkio2>,​ ..., <​alkioN>​]
 +
 +Alkion käsittely sekä listoille että merkkijonoille:​ jono[kohta]
 +
 +=== Oliot ===
 +
 +Literal notation: var obj = {atribuutti1:​ arvo1, '​atribuutti2':​ arvo2, metodi: function(param1,​ paramN){<​runko>​}};​
 +
 +Constructor notation: var obj = Object();
 +
 +Ominaisuuksien ja toimintojen määritteleminen/​käsitteleminen jälkikäteen:​
 +
 +Pistenotaatio:​ obj.atr = arvo;
 +
 +Sulkunotaatio:​ obj['​atr'​] = arvo;
 +
 +Constructor:​ Olio: function(a, b, c) {this.a=a; var d=2; method: function(p1,​ p2){<​runko>​}};​
 +
 +this-sanalla määritellyt asiat ovat julkisia
 +
 +var-sanalla määritellyt asiat ovat piilossa
 +
 +===== HTML & CSS =====
 +
 +==== 5.10.2013 ====
 +
 +Hyvästä HTML:n kertauksesta muutama asia muistiin:
 +
 +Kuvat
 +<img src="​http://​www.kuvaontaalla.net"​ width="​360"​ height="​240"/>​
 +Linkit
 +<a rhef="​http://​www.verkkokohde.org">​Linkkiteksti<​a/>​
 +
 +Taulut <​table>​
 +Rivit <tr>
 +Sarakkeet <td>
 +Taulun otsakkeet <​thead>​
 +Otsakkeen rivit <tr> (siis sama kuin taulun rivit muuten)
 +Otsakkeen sarakkeet <td>
 +Alarivit <​tfoot>​
 +
 +muutamien sanojen pituisten alojen rajaukseen sopii parhaiten <​span>​
 +moneen käyttöön taipuva <div> isompien tai pienempien alueiden maalaamiseen (mm. nappien)
 +
 +css-tiedostot linkitettään html-tiedostojen osaksi <​link>​illä
 +
 +<link rel="​stylesheet"​ type="​text/​css"​ href="​tyylimatsku.css"/>​
 +
 +Tähtimerkki tarkoittaa CSS-kielellä kaikkea, jokaista, kutakin ( =all).
 +Risuaidalla pääsee CSS:ssä käsiksi domin **id**entifioituihin elementteihin.
 +Piste taas tarkoittaa HTML:n luokka-atribuuttia (class).
 +
 +%%<!-- Olen HTML-kommentti -->%%
 +/* Olen CSS-kommentti,​ minulla on serkku JavaScriptissä */
 +
 +
 +
 +selector:​pseudo-class_selector %%{
 +    property: value;
 +}%%
 +esimerkkejä pseudovalitsimista
 +
 +a:link, p:​first-child