meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

29.8.2013

Perusaritmetiikka

summa + erotus - tulo * jako / jakojäännös eli modulo %

Vertailu

Yhtäsuuruus kirjoitetaan === ja erisuuruus !== Kolmella ja kahdella =-merkillä! Muut oppimani vertailuoperaattorit ovat < pienempi > suurempi pienempi tai yhtä suuri >= suurempi tai yhtä suuri