meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/08/29 12:14]
a0311031
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/10/12 20:28] (current)
a0311031 [5.10.2013]
Line 1: Line 1:
 ====== Oppimispäiväkirja ====== ====== Oppimispäiväkirja ======
  
-===== 29.8.2013 ​=====+===== JavaScript ===== 
 + 
 +==== 29.8.2013 ====
  
 === Perusaritmetiikka === === Perusaritmetiikka ===
  
 summa + summa +
 +
 erotus - erotus -
 +
 tulo * tulo *
 +
 jako / jako /
 +
 jakojäännös eli modulo % jakojäännös eli modulo %
  
Line 14: Line 20:
  
 Yhtäsuuruus kirjoitetaan //===// ja erisuuruus !//==// Yhtäsuuruus kirjoitetaan //===// ja erisuuruus !//==//
 +
 Kolmella ja kahdella =-merkillä! Kolmella ja kahdella =-merkillä!
 +
 Muut oppimani vertailuoperaattorit ovat Muut oppimani vertailuoperaattorit ovat
 +
 //<// pienempi //<// pienempi
 +
 //>// suurempi //>// suurempi
-//<=// pienempi tai yhtä suuri+ 
 +//<//pienempi tai yhtä suuri 
 //>//= suurempi tai yhtä suuri //>//= suurempi tai yhtä suuri
  
 +=== Tieto ===
 +
 +  * merkkijonot
 +    * kirjoitetaan lainausmerkkien sisään
 +    * pituus on atribuutti //<//​merkkijono>​.length
 +    * jonoja voi pätkiä metodilla //<//​merkkijono>​.substring(//<//​alkukohta>,​ //<//​loppukohta>​)
 +  * lukuarvot
 +  * totuusarvot (boolean)
 +  * muuttujan luonti avainsanalla var
 +  * muuttujan tallennus operaattorilla =
 +
 +=== Interatkio ===
 +
 +Tulostus konsoliin: console.log(//<//​teksti>​)
 +
 +Pyyntö käyttäjälle:​ prompt(//<//​teksti>​)
 +
 +Vahvistusikkuna:​ confirm(//<//​teksti>​)
 +
 +==== 2.8.2013 ====
 +
 +=== Funktiot ===
 +
 +Määrittely syntaksilla:​ var funktionNimi = function(//<//​parametri1>,​ //<//​parametriN>​) { <​runko>​ };
 +
 +==== 22.9.2013 ====
 +
 +=== Listat ===
 +
 +Listat [<​alkio1>,​ <​alkio2>,​ ..., <​alkioN>​]
 +
 +Alkion käsittely sekä listoille että merkkijonoille:​ jono[kohta]
 +
 +=== Oliot ===
 +
 +Literal notation: var obj = {atribuutti1:​ arvo1, '​atribuutti2':​ arvo2, metodi: function(param1,​ paramN){<​runko>​}};​
 +
 +Constructor notation: var obj = Object();
 +
 +Ominaisuuksien ja toimintojen määritteleminen/​käsitteleminen jälkikäteen:​
 +
 +Pistenotaatio:​ obj.atr = arvo;
 +
 +Sulkunotaatio:​ obj['​atr'​] = arvo;
 +
 +Constructor:​ Olio: function(a, b, c) {this.a=a; var d=2; method: function(p1,​ p2){<​runko>​}};​
 +
 +this-sanalla määritellyt asiat ovat julkisia
 +
 +var-sanalla määritellyt asiat ovat piilossa
 +
 +===== HTML & CSS =====
 +
 +==== 5.10.2013 ====
 +
 +Hyvästä HTML:n kertauksesta muutama asia muistiin:
 +
 +Kuvat
 +<img src="​http://​www.kuvaontaalla.net"​ width="​360"​ height="​240"/>​
 +Linkit
 +<a rhef="​http://​www.verkkokohde.org">​Linkkiteksti<​a/>​
 +
 +Taulut <​table>​
 +Rivit <tr>
 +Sarakkeet <td>
 +Taulun otsakkeet <​thead>​
 +Otsakkeen rivit <tr> (siis sama kuin taulun rivit muuten)
 +Otsakkeen sarakkeet <td>
 +Alarivit <​tfoot>​
 +
 +muutamien sanojen pituisten alojen rajaukseen sopii parhaiten <​span>​
 +moneen käyttöön taipuva <div> isompien tai pienempien alueiden maalaamiseen (mm. nappien)
 +
 +css-tiedostot linkitettään html-tiedostojen osaksi <​link>​illä
 +
 +<link rel="​stylesheet"​ type="​text/​css"​ href="​tyylimatsku.css"/>​
 +
 +Tähtimerkki tarkoittaa CSS-kielellä kaikkea, jokaista, kutakin ( =all).
 +Risuaidalla pääsee CSS:ssä käsiksi domin **id**entifioituihin elementteihin.
 +Piste taas tarkoittaa HTML:n luokka-atribuuttia (class).
 +
 +%%<!-- Olen HTML-kommentti -->%%
 +/* Olen CSS-kommentti,​ minulla on serkku JavaScriptissä */
 +
 +
 +
 +selector:​pseudo-class_selector %%{
 +    property: value;
 +}%%
 +esimerkkejä pseudovalitsimista
 +
 +a:link, p:​first-child,​ n:​nth-child(mones)