meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

29.8.2013

Perusaritmetiikka

summa +

erotus -

tulo *

jako /

jakojäännös eli modulo %

Vertailu

Yhtäsuuruus kirjoitetaan === ja erisuuruus !==

Kolmella ja kahdella =-merkillä!

Muut oppimani vertailuoperaattorit ovat

< pienempi

> suurempi

pienempi tai yhtä suuri

>= suurempi tai yhtä suuri

Iteratkio

Tulostus konsoliin: console.log(<teksti>) Pyyntö käyttäjälle: prompt(<teksti>) Vahvistusikkuna: confirm(<teksti>)