meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/08/29 12:46]
a0311031
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/10/12 20:28] (current)
a0311031 [5.10.2013]
Line 1: Line 1:
 ====== Oppimispäiväkirja ====== ====== Oppimispäiväkirja ======
  
-===== 29.8.2013 ​=====+===== JavaScript ===== 
 + 
 +==== 29.8.2013 ====
  
 === Perusaritmetiikka === === Perusaritmetiikka ===
Line 42: Line 44:
   * muuttujan tallennus operaattorilla =   * muuttujan tallennus operaattorilla =
  
-=== Iteratkio ​===+=== Interatkio ​===
  
 Tulostus konsoliin: console.log(//<//​teksti>​) Tulostus konsoliin: console.log(//<//​teksti>​)
Line 50: Line 52:
 Vahvistusikkuna:​ confirm(//<//​teksti>​) Vahvistusikkuna:​ confirm(//<//​teksti>​)
  
 +==== 2.8.2013 ====
 +
 +=== Funktiot ===
 +
 +Määrittely syntaksilla:​ var funktionNimi = function(//<//​parametri1>,​ //<//​parametriN>​) { <​runko>​ };
 +
 +==== 22.9.2013 ====
 +
 +=== Listat ===
 +
 +Listat [<​alkio1>,​ <​alkio2>,​ ..., <​alkioN>​]
 +
 +Alkion käsittely sekä listoille että merkkijonoille:​ jono[kohta]
 +
 +=== Oliot ===
 +
 +Literal notation: var obj = {atribuutti1:​ arvo1, '​atribuutti2':​ arvo2, metodi: function(param1,​ paramN){<​runko>​}};​
 +
 +Constructor notation: var obj = Object();
 +
 +Ominaisuuksien ja toimintojen määritteleminen/​käsitteleminen jälkikäteen:​
 +
 +Pistenotaatio:​ obj.atr = arvo;
 +
 +Sulkunotaatio:​ obj['​atr'​] = arvo;
 +
 +Constructor:​ Olio: function(a, b, c) {this.a=a; var d=2; method: function(p1,​ p2){<​runko>​}};​
 +
 +this-sanalla määritellyt asiat ovat julkisia
 +
 +var-sanalla määritellyt asiat ovat piilossa
 +
 +===== HTML & CSS =====
 +
 +==== 5.10.2013 ====
 +
 +Hyvästä HTML:n kertauksesta muutama asia muistiin:
 +
 +Kuvat
 +<img src="​http://​www.kuvaontaalla.net"​ width="​360"​ height="​240"/>​
 +Linkit
 +<a rhef="​http://​www.verkkokohde.org">​Linkkiteksti<​a/>​
 +
 +Taulut <​table>​
 +Rivit <tr>
 +Sarakkeet <td>
 +Taulun otsakkeet <​thead>​
 +Otsakkeen rivit <tr> (siis sama kuin taulun rivit muuten)
 +Otsakkeen sarakkeet <td>
 +Alarivit <​tfoot>​
 +
 +muutamien sanojen pituisten alojen rajaukseen sopii parhaiten <​span>​
 +moneen käyttöön taipuva <div> isompien tai pienempien alueiden maalaamiseen (mm. nappien)
 +
 +css-tiedostot linkitettään html-tiedostojen osaksi <​link>​illä
 +
 +<link rel="​stylesheet"​ type="​text/​css"​ href="​tyylimatsku.css"/>​
 +
 +Tähtimerkki tarkoittaa CSS-kielellä kaikkea, jokaista, kutakin ( =all).
 +Risuaidalla pääsee CSS:ssä käsiksi domin **id**entifioituihin elementteihin.
 +Piste taas tarkoittaa HTML:n luokka-atribuuttia (class).
 +
 +%%<!-- Olen HTML-kommentti -->%%
 +/* Olen CSS-kommentti,​ minulla on serkku JavaScriptissä */
 +
 +
 +
 +selector:​pseudo-class_selector %%{
 +    property: value;
 +}%%
 +esimerkkejä pseudovalitsimista
 +
 +a:link, p:​first-child,​ n:​nth-child(mones)