meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/09/03 01:21]
a0311031 [29.8.2013]
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/10/12 20:28] (current)
a0311031 [5.10.2013]
Line 1: Line 1:
 ====== Oppimispäiväkirja ====== ====== Oppimispäiväkirja ======
  
-===== 29.8.2013 ​=====+===== JavaScript ===== 
 + 
 +==== 29.8.2013 ====
  
 === Perusaritmetiikka === === Perusaritmetiikka ===
Line 50: Line 52:
 Vahvistusikkuna:​ confirm(//<//​teksti>​) Vahvistusikkuna:​ confirm(//<//​teksti>​)
  
-===== 2.8.2013 ​=====+==== 2.8.2013 ====
  
 === Funktiot === === Funktiot ===
  
-Määrittely syntaksilla:​ var funktionNimi = function(//<//​parametri1>,​ <//​parametriN>​) { <​runko>​ };+Määrittely syntaksilla:​ var funktionNimi = function(//<//​parametri1>, ​//<//​parametriN>​) { <​runko>​ }; 
 + 
 +==== 22.9.2013 ==== 
 + 
 +=== Listat === 
 + 
 +Listat [<​alkio1>,​ <​alkio2>,​ ..., <​alkioN>​] 
 + 
 +Alkion käsittely sekä listoille että merkkijonoille:​ jono[kohta] 
 + 
 +=== Oliot === 
 + 
 +Literal notation: var obj = {atribuutti1:​ arvo1, '​atribuutti2':​ arvo2, metodi: function(param1,​ paramN){<​runko>​}};​ 
 + 
 +Constructor notation: var obj = Object(); 
 + 
 +Ominaisuuksien ja toimintojen määritteleminen/​käsitteleminen jälkikäteen:​ 
 + 
 +Pistenotaatio:​ obj.atr = arvo; 
 + 
 +Sulkunotaatio:​ obj['​atr'​] = arvo; 
 + 
 +Constructor:​ Olio: function(a, b, c) {this.a=a; var d=2; method: function(p1,​ p2){<​runko>​}};​ 
 + 
 +this-sanalla määritellyt asiat ovat julkisia 
 + 
 +var-sanalla määritellyt asiat ovat piilossa 
 + 
 +===== HTML & CSS ===== 
 + 
 +==== 5.10.2013 ==== 
 + 
 +Hyvästä HTML:n kertauksesta muutama asia muistiin: 
 + 
 +Kuvat 
 +<img src="​http://​www.kuvaontaalla.net"​ width="​360"​ height="​240"/>​ 
 +Linkit 
 +<a rhef="​http://​www.verkkokohde.org">​Linkkiteksti<​a/>​ 
 + 
 +Taulut <​table>​ 
 +Rivit <​tr>​ 
 +Sarakkeet <​td>​ 
 +Taulun otsakkeet <​thead>​ 
 +Otsakkeen rivit <tr> (siis sama kuin taulun rivit muuten) 
 +Otsakkeen sarakkeet <​td>​ 
 +Alarivit <​tfoot>​ 
 + 
 +muutamien sanojen pituisten alojen rajaukseen sopii parhaiten <​span>​ 
 +moneen käyttöön taipuva <div> isompien tai pienempien alueiden maalaamiseen (mm. nappien) 
 + 
 +css-tiedostot linkitettään html-tiedostojen osaksi <​link>​illä 
 + 
 +<link rel="​stylesheet"​ type="​text/​css"​ href="​tyylimatsku.css"/>​ 
 + 
 +Tähtimerkki tarkoittaa CSS-kielellä kaikkea, jokaista, kutakin ( =all). 
 +Risuaidalla pääsee CSS:ssä käsiksi domin **id**entifioituihin elementteihin. 
 +Piste taas tarkoittaa HTML:n luokka-atribuuttia (class). 
 + 
 +%%<!-- Olen HTML-kommentti -->%% 
 +/* Olen CSS-kommentti,​ minulla on serkku JavaScriptissä */ 
 + 
 + 
 + 
 +selector:​pseudo-class_selector %%{ 
 +    property: value; 
 +}%% 
 +esimerkkejä pseudovalitsimista
  
 +a:link, p:​first-child,​ n:​nth-child(mones)