meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

29.8.2013

Perusaritmetiikka

summa +

erotus -

tulo *

jako /

jakojäännös eli modulo %

Vertailu

Yhtäsuuruus kirjoitetaan === ja erisuuruus !==

Kolmella ja kahdella =-merkillä!

Muut oppimani vertailuoperaattorit ovat

< pienempi

> suurempi

<= pienempi tai yhtä suuri

>= suurempi tai yhtä suuri

Tieto

 • merkkijonot
  • kirjoitetaan lainausmerkkien sisään
  • pituus on atribuutti <merkkijono>.length
  • jonoja voi pätkiä metodilla <merkkijono>.substring(<alkukohta>, <loppukohta>)
 • lukuarvot
 • totuusarvot (boolean)
 • muuttujan luonti avainsanalla var
 • muuttujan tallennus operaattorilla =

Interatkio

Tulostus konsoliin: console.log(<teksti>)

Pyyntö käyttäjälle: prompt(<teksti>)

Vahvistusikkuna: confirm(<teksti>)

2.8.2013

Funktiot

Määrittely syntaksilla: var funktionNimi = function(<parametri1>, <parametriN>) { <runko> };