meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/10/05 18:32]
a0311031
courses:ct30a3201:tero_ranta [2013/10/12 20:28] (current)
a0311031 [5.10.2013]
Line 86: Line 86:
 ===== HTML & CSS ===== ===== HTML & CSS =====
  
-==== 29.8.2013 ====+==== 5.10.2013 ==== 
 + 
 +Hyvästä HTML:n kertauksesta muutama asia muistiin: 
 + 
 +Kuvat 
 +<img src="​http://​www.kuvaontaalla.net"​ width="​360"​ height="​240"/>​ 
 +Linkit 
 +<a rhef="​http://​www.verkkokohde.org">​Linkkiteksti<​a/>​ 
 + 
 +Taulut <​table>​ 
 +Rivit <​tr>​ 
 +Sarakkeet <​td>​ 
 +Taulun otsakkeet <​thead>​ 
 +Otsakkeen rivit <tr> (siis sama kuin taulun rivit muuten) 
 +Otsakkeen sarakkeet <​td>​ 
 +Alarivit <​tfoot>​ 
 + 
 +muutamien sanojen pituisten alojen rajaukseen sopii parhaiten <​span>​ 
 +moneen käyttöön taipuva <div> isompien tai pienempien alueiden maalaamiseen (mm. nappien) 
 + 
 +css-tiedostot linkitettään html-tiedostojen osaksi <​link>​illä 
 + 
 +<link rel="​stylesheet"​ type="​text/​css"​ href="​tyylimatsku.css"/>​ 
 + 
 +Tähtimerkki tarkoittaa CSS-kielellä kaikkea, jokaista, kutakin ( =all). 
 +Risuaidalla pääsee CSS:ssä käsiksi domin **id**entifioituihin elementteihin. 
 +Piste taas tarkoittaa HTML:n luokka-atribuuttia (class). 
 + 
 +%%<!-- Olen HTML-kommentti -->%% 
 +/* Olen CSS-kommentti,​ minulla on serkku JavaScriptissä */ 
 + 
 + 
 + 
 +selector:​pseudo-class_selector %%{ 
 +    property: value; 
 +}%% 
 +esimerkkejä pseudovalitsimista 
 + 
 +a:link, p:​first-child,​ n:​nth-child(mones)