meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

29.8.2013

JavaScriptin syntaksin kertausta. Lisäksi tuli kerrattua seuraavien javascript ominaisuuksien käyttö:

  • JS If/else
  • JS For loopit
  • JS Arrayt

8.9.2013

HTML:n ja CSS:n kertaamista.

14.9.2013

jQueryn käytön kertaamista. Opin käyttämään muutamaa uutta jQuery käskyä.