meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a3201:toni_martikainen [2013/08/29 14:13]
d0358506 [29.8.2013]
courses:ct30a3201:toni_martikainen [2013/09/16 22:12] (current)
d0358506
Line 1: Line 1:
 ====== Oppimispäiväkirja ====== ====== Oppimispäiväkirja ======
 === 29.8.2013 === === 29.8.2013 ===
 +JavaScriptin syntaksin kertausta. Lisäksi tuli kerrattua seuraavien javascript ominaisuuksien käyttö:
   * JS If/else   * JS If/else
   * JS For loopit   * JS For loopit
   * JS Arrayt   * JS Arrayt
-  * JS Syntaksi 
  
 +=== 8.9.2013 ===
 +HTML:n ja CSS:n kertaamista. ​
 +
 +=== 14.9.2013 ===
 +jQueryn käytön kertaamista. Opin käyttämään muutamaa uutta jQuery käskyä.