meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:veronika_hoeoek [2013/08/28 19:24]
b0324015
courses:ct30a3201:veronika_hoeoek [2013/09/05 17:59] (current)
b0324015
Line 1: Line 1:
 **28.8.2013** Olen luonut opintopäiväkirjan ja tehnyt ensimmäisen JavaScriptin kurssin. Java Scriptissa olen harjoitellut if- else silmukat, datatyypit ja tein perus operaatiot. **28.8.2013** Olen luonut opintopäiväkirjan ja tehnyt ensimmäisen JavaScriptin kurssin. Java Scriptissa olen harjoitellut if- else silmukat, datatyypit ja tein perus operaatiot.
-numerot 1,2,3   ; ​ strings "​...." ​ ; boolean +  - numerot 1,2,3   ; ​ strings "​...." ​ ; boolean 
-if-else silmukka: if (...){do it} else {do that}  +  ​- ​if-else silmukka: if (...){do it} else {do that}  
-tulosta näytölle: console.log("​.."​);​ +  ​- ​tulosta näytölle: console.log("​.."​);​ 
-yhtäsuuri ===   ; ​ ei yhtä suuri!== ​ ; jakojäänös eli modulo % (computer divides the first number by the second and returns the reminder of that division Esim: 23%10=2 and 3 over-> vastaus =3; +  ​- ​yhtäsuuri ===   ; ​ ei yhtä suuri!== ​ ; jakojäänös eli modulo % (computer divides the first number by the second and returns the reminder of that division Esim: 23%10=2 and 3 over-> vastaus =3; 
-input from user  -  prompt ("​..."​); ​  ​announcement ​ - confirm ("​..."​);​  +  ​- ​input from user  -  prompt ("​..."​); ​  ​announcement ​ - confirm ("​..."​);​  
-Strings - operations : "​..."​.lenght ​   ; "​..."​.substring (x-1,y) - Esim: "​hello"​.substring (0,2)- vastaus:he (substring cuts part of the string) +  ​- ​Strings - operations : "​..."​.lenght ​   ; "​..."​.substring (x-1,y) - Esim: "​hello"​.substring (0,2)- vastaus:he (substring cuts part of the string) 
-declaring variable var myAge=12; ​ Only one equality sign! myAge=15 - setting new value.+  ​- ​declaring variable var myAge=12; ​ Only one equality sign! myAge=15 - setting new value. 
 +**29.8.2013** Tein vain vähän JavaScriptin harjoituksija- se "​Batman peli" :D Tosi hauska! Opin kysymään muttujat (variables) käyttäjältä. Esimerkiksi:​ var age; var age=prompt("​What is you age?"​);​ IF silmukassa käytetään vain muttujan nimiä if (age<18) {do this} 
 + 
 +**30.8.2013**Tein vähän muuttujin osaa. 
 +Variables eli muttujat.**Functions**:​ first declare the function.  
 + 
 +var function_name=function(parameter eli input) 
 +{code block: 
 + 
 + ​some_variable=parameter+some_number or string; 
 +  
 +return some_variable;​};​ 
 + 
 +Then call function: function_name(input);​ 
 + 
 +Can print out function value or  return them for further use: var new_variable=old function. 
 + 
 +Variables can be global and local. Global defined outside of function and accessible anywhere, local-defined within a function and are valid insight a function. 
 + 
 +Strings voidaan summata, Esimerkiksi "​Moi,​Olen"​+"​space"​+variable. Remember! in if statement >=100! 
 + 
 +**1.9.2013** Opin funktiota joka märittää tietokoneen valinnan ("​random choice"​) eli computerChoiceVariable:​var computerChoice=Math.random();​ -> tietokone valitsee numero 0 ja 1 välillä satunnaisesti sen jälkeen voidaan määrittää if-else ehdossa mikä numero tarkoittaa mitään. 
 + 
 + ​Esimerkiksi:​  
 + 
 +if (computerChoice>​0,​6) 
 + 
 + ​{return "​scissors";​} 
 + 
 +**for** syntax: for (variable initial condition; variable end condition; counter that counts rounds) 
 +{do sth}; 
 + 
 +Counter: Rising i=i+1 or i++  , Decreasing i=i-1 or i-- , Up any value(3) i+=3 , Down any value(3) i-=3. **for** silmukkat pyörivät vain silloin kun ehto on totta, HUOM! jos ehto on aina totta-> infinitive loop 
 + 
 +**Arrays**:​ 
 +  * store **lists** of data 
 +  * can store **different** data types 
 +  * are **ordered** (position of each piece of data is fixed 
 + 
 +Esimerkki: var names = ["​Mia",​ 1, "​L"​];​ var arrayName = [data, data, data]; **Get access to data** -> arrayName [position number in the array]. Position counts starting from 0 !!!  Esimerkiksi: ​ jokuData[0]= first element, jokuData[2] = third element. Systematic acess of array- for loop!  
 + 
 +Esimerkiksi:​ 
 +var roads = ["​...",​ "​...",​ "​...",​ "​..."​];​  
 + 
 +for (var i=0; i<​roads.length;​ i++){ 
 + 
 +console.log ("​I..."​+roads[i])};​  
 + 
 +**Suurimman elementin löytäminen** eli **Finding largest element**: assign initial largest value: var largest =0; ->then compare 
 +HUOM! silloin kun laitetaan arvo muuttajalle ​ (assign value to variable) tarvitaan vain yksi = yhtäsuurimerkin ​    !