meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a3201:ville_kytoemaeki [2013/09/16 16:50]
b0326660
courses:ct30a3201:ville_kytoemaeki [2013/09/19 11:00] (current)
b0326660
Line 14: Line 14:
  
 **3.9** **3.9**
-Kävin luennolla+Kävin luennolla. Kuulustelu meni hyvin. ​
  
 **10.9** **10.9**
 Tein muistin virkistämiseksi codecademyn php-osion. ​ Tein muistin virkistämiseksi codecademyn php-osion. ​
 +
 +**17.9**
 +Kävin luennolla. jQuery:n syntaksi oli jo vähän päässyt unohtumaan kun olin tehnyt codecademyn tehtävät jo aikaisemmin. Luennolla käsiteltiin asiakas-palvelin yhteyttä sekä XHTML:​ää. ​
 +