meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a9001:start [2010/01/18 16:05]
kmjh
courses:ct30a9001:start [2011/09/02 12:04] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Tietoliikennetekniikan Seminaari 2 ( 3op), vuosi 2010 (TIMO) ====== ====== Tietoliikennetekniikan Seminaari 2 ( 3op), vuosi 2010 (TIMO) ======
 +==== Kirja : Requirements Management , 13 osallistujaa ====
  
  
-==== Kirja : Requirements Management , 13 osallistujaa ====+ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ WIKIÄ ---> SIIRRETTY TOISEEN WIKIIN ---> OPETUS.IT.LUT.FI 
  
   * Löytyy Springer-Verlag:​ista,​ koko kirjan sisältö   * Löytyy Springer-Verlag:​ista,​ koko kirjan sisältö