meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Tietoyhteiskunnan perustaidot -kurssin wikisivu

LUMA-Tiedeviikkojen Tietoyhteiskunnan Perustaidot -kurssin kotisivu.

Kaikki kurssimateriaali löytyy näiltä sivuilta.

Luentokalvot

Harkat