Post Graduate Studies (inc research) plan

Jatko-opintosuunnitelma

 • “Kattava” (pääpiiteittäisesti alustava) opinto- ja tutkimussuunnitelma aikatauluineen.
 • Hakijan ja professorin neuvottelun perusteella laadittu jatko-opiskeluanomus toimitetaan tiedekunnan opintopalveluihin. Anomuksen liitteeksi hakija ja tuleva ohjaaja laativat alustavan jatko-opintosuunnitelman (1-2 arkkia A4), joka sisältää myös jatko-opinnot pääpiirteittäin.

1636 Tietoliikennetekniikka, Communications Engineering

 • tietoliikenneohjelmistossa

Tutkimuksen aihe

Luonnos oman tutkimuksen sisällöstä

Background

Aihealueen tausta ja nykytila

<tutkimusala>

Studies

Luonnos oman opintojen sisällöstä

Objectives

TUTKIMUSALAN OPINNOT / PÄÄAINE 19op (35-40 op)

Tutkimusala (pääaine) on opinto-oikeutta anottaessa ilmoitettu opintojen pääasiallinen ala. Tutkimusalan opinnot ovat jatko-opintotasoisia yliopisto-opintoja.

Courses

 • CT30A8300 Wireless Service Engineering, 5op, 0809-1p, teaching
 • CT30A5201 Symbian Ohjelmointi, 4op, 4per
 • CT30A9600 Peer to Peer Networking, 5op, 0910 1-2Per
 • CT30AJ100 Tietoliikennetekniikan jatko-opintokurssi 1,, 5-7op

TUTKIMUSALAA TUKEVAT OPINNOT 20op (20-25 op)

Tutkimusalaa tukevat opinnot ovat tutkimustyötä tukeva yliopistotasoinen opintokokonaisuus. Tukevat opinnot kootaan yhdestä tai tavallisesti useammasta kuin yhdestä aihepiiristä, ei kuitenkaan varsinaiselta tutkimusalalta. Tukevat opinnot vastaavat vaatimustasoltaan tavallisesti syventäviä opintoja.

Courses

Possible Courses

 • CT30AJ200 Tietoliikennetekniikan jatko-opintokurssi 2, 5op
 • CT30A7001 Concurrent and Parallel Computing, 8op, 0809 1-2Per
 • CT30A8701 Hajautettu Tapahtumankäsittely, 5op, Per4
 • CT30A8901 Service Oriented Communications, 5op
 • CT30A3100 Web-Ohjelmointi, 3op, halfdone
 • CT10A9500 Reseach Methods, 3op, 1-2p
 • CT30A6201 Mobility Management, 5op, 0910 3per

Possible Other credits

KIRJALLISUUS, ARTIKKELIT JATKO-OPINTOKURSSIT, SEMINAARIT, KONFERENSSIT MUUT SUORITUKSET

 • Work, Research Plan, 1op
 • Work, Research Project Work 3op
 • Work, Introduction to the peerhood.
 • Book, Distributed synchronization, 3op
 • Book, Communications modeling, 3op
 • Book, Small scale device systems, 3op
 • Book for concurrency ~500 ~ 5op
 • Book for synchronization
 • Wireless service engineering, 5op

Cancelled

 • CT30A7300 - Advanced Parallel Computing, 5op – ? Effort put to training skill ? for a) Algebra to CSP mathematical system, vs b) Concurrent system modeling, design and programming ⇒ b) more useful later, replace by concurrency programming book.

Schedule

Phase	Activities			
2008 Spring	Teaching	Studies	Plans	
2008 Summer			Research	
2008 Autumn	Teaching	Studies	Research	Publication
2009 Spring	Teaching	Studies	Research	
2009 Summer			Research	Publication
2009 Autumn	Teaching	Studies	Research	
2010 Spring	Teaching	Studies	Research	Publication
2010 Summer			Research	
2010 Autumn	Teaching		Research	Publication
2011 Spring	Teaching	PhD Work	Research	
2011 Summer		PhD Work		Publication
2011 Autumn	Teaching	PhD Work		

Jatko-opiskelu anomus

 • JATKO-OPISKELUANOMUS tiedekuntaneuvostolle.
 • Appendixes:
  • Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvistä opintosuorituksista.
  • Jatko-opintosuunnitelma (lyhyt tutkimussuunnitelma sisältäen alustavan aikataulun ja suunnitelman suoritettavista opinnoista pääpiirteittäin).

Guidance