meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:hevi:studyplan [2011/09/02 12:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Post Graduate Studies (inc research) plan ======
 +Jatko-opintosuunnitelma
 +  * "​Kattava"​ (pääpiiteittäisesti alustava) ​ opinto- ja tutkimussuunnitelma aikatauluineen.
 +  * //Hakijan ja professorin neuvottelun perusteella laadittu jatko-opiskeluanomus toimitetaan tiedekunnan opintopalveluihin. Anomuksen liitteeksi hakija ja tuleva ohjaaja laativat alustavan jatko-opintosuunnitelman (1-2 arkkia A4), joka sisältää myös jatko-opinnot pääpiirteittäin.//​
 +
 +
 +1636 Tietoliikennetekniikka,​ Communications Engineering
 +  * tietoliikenneohjelmistossa
 +
 +===== Tutkimuksen aihe =====
 +//Luonnos oman tutkimuksen sisällöstä//​
 +
 +==== Background ====
 +//​Aihealueen tausta ja nykytila//
 +
 +=== <​tutkimusala>​ ===
 +
 +===== Studies =====
 +//Luonnos oman opintojen sisällöstä//​
 +
 +Objectives
 +  * To support [[research]] work.
 +
 +==== TUTKIMUSALAN OPINNOT / PÄÄAINE 19op (35-40 op) ====
 +//​Tutkimusala (pääaine) on opinto-oikeutta anottaessa ilmoitettu opintojen
 +pääasiallinen ala. Tutkimusalan opinnot ovat jatko-opintotasoisia yliopisto-opintoja.//​
 +
 +Courses
 +  * CT30A8300 Wireless Service Engineering,​ 5op, 0809-1p, [[teaching]]
 +  * CT30A5201 Symbian Ohjelmointi,​ 4op, 4per
 +  * CT30A9600 Peer to Peer Networking, 5op, 0910 1-2Per
 +  * CT30AJ100 Tietoliikennetekniikan jatko-opintokurssi 1,, 5-7op
 +
 +==== TUTKIMUSALAA TUKEVAT OPINNOT 20op (20-25 op) ====
 +//​Tutkimusalaa tukevat opinnot ovat tutkimustyötä tukeva yliopistotasoinen opintokokonaisuus. Tukevat opinnot kootaan yhdestä tai tavallisesti useammasta kuin yhdestä aihepiiristä,​ ei kuitenkaan varsinaiselta tutkimusalalta. Tukevat opinnot vastaavat vaatimustasoltaan tavallisesti syventäviä opintoja.//
 +
 +Courses
 +  * [[ct20a7200|CT20A7200 - Architecture in Systems and Software Development]],​ 5op, done, 
 +  * [[ct30a9000|CT30A9000]] Tietoliikennetekniikan Seminaari 4op, done
 +  * CT30A9300 Code Camp on Communications Engineering,​ 4op, 2009 winter, assistant
 +  * CT10A9700 Summer School on Comminications Engineering,​ 2op, 2008 summer
 +  * CT10A9600 Reseach Methods, Laboratory Project, 5op, 2-4p
 +
 +==== Possible Courses ====
 +  * CT30AJ200 Tietoliikennetekniikan jatko-opintokurssi 2, 5op
 +  * CT30A7001 Concurrent and Parallel Computing, 8op, 0809 1-2Per
 +  * CT30A8701 Hajautettu Tapahtumankäsittely,​ 5op, Per4
 +  * CT30A8901 Service Oriented Communications,​ 5op
 +  * CT30A3100 Web-Ohjelmointi,​ 3op, halfdone
 +  * CT10A9500 Reseach Methods, 3op, 1-2p
 +  * CT30A6201 Mobility Management, 5op, 0910 3per
 +
 +==== Possible Other credits ====
 +KIRJALLISUUS,​ ARTIKKELIT JATKO-OPINTOKURSSIT,​
 +SEMINAARIT, KONFERENSSIT MUUT SUORITUKSET
 +
 +  * [[researchplan| Research Plan]], 1op
 +  * Work, Research Plan, 1op
 +  * Work, Research Project Work 3op
 +  * Work, Introduction to the peerhood.
 +  * Book, Distributed synchronization,​ 3op
 +  * Book, Communications modeling, 3op
 +  * Book, Small scale device systems, 3op
 +  * Book for concurrency ~500 ~ 5op
 +  * Book for synchronization
 +  * Wireless service engineering,​ 5op
 +
 +==== Cancelled ====
 +  * [[ct30a7300|CT30A7300 - Advanced Parallel Computing]],​ 5op -- ? Effort put to training skill ? for a) Algebra to CSP mathematical system, vs b) Concurrent system modeling, design and programming => b) more useful later, replace by concurrency programming book.
 +
 +===== Schedule =====
 +<​code>​
 +Phase Activities
 +2008 Spring Teaching Studies Plans
 +2008 Summer Research
 +2008 Autumn Teaching Studies Research Publication
 +2009 Spring Teaching Studies Research
 +2009 Summer Research Publication
 +2009 Autumn Teaching Studies Research
 +2010 Spring Teaching Studies Research Publication
 +2010 Summer Research
 +2010 Autumn Teaching Research Publication
 +2011 Spring Teaching PhD Work Research
 +2011 Summer PhD Work Publication
 +2011 Autumn Teaching PhD Work
 +</​code>​
 +
 +===== Jatko-opiskelu anomus =====
 +  * [[http://​www.lut.fi/​fi/​lut/​studies/​postgraduate/​studyforms/​Documents/​jatko-opiskeluanomus_uusi07.pdf|JATKO-OPISKELUANOMUS]] tiedekuntaneuvostolle.
 +  * Appendixes:
 +    * Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvistä opintosuorituksista.
 +    * Jatko-opintosuunnitelma (lyhyt tutkimussuunnitelma sisältäen alustavan aikataulun ja suunnitelman suoritettavista opinnoista pääpiirteittäin).
 +
 +===== Guidance =====
 +  * [[http://​www.lut.fi/​fi/​technologymanagement/​studies/​postgraduate/​Sivut/​Default.aspx|Teknistaloudellinen tiedekunta, Jatko-opiskelijat]]
 +    * Jatko-opinto-opas,​ eijole, käykö valkosibuli http://​www.lut.fi/​fi/​lut/​studies/​postgraduate/​studyguide/​Documents/​Tite_Jatko_opas_07_08.pdf,​ sama maku
 +  * [[johtosääntö]] ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +